De tijd staat niet stil -integendeel- maar onze regering helaas wel! 

We betreuren het dat het kabinet is  gevallen, want het kabinet (met name onze ministers) was goed bezig op een aantal grote thema’s als klimaat en onderwijs. Een kabinetsval betekent dat deze ontwikkelingen grotendeels tot stilstand komen en dat is voor niemand goed. Wij weten dat onze ministers er alles aan gedaan hebben om constructieve oplossingen te bedenken, maar het is hen niet gelukt het kabinet overeind te houden. Wij delen de analyse dat deze val over dit onderwerp de VVD en Mark Rutte wellicht goed uitkomt. Tegelijkertijd steunen wij de partijgenoten in Den Haag die hebben vastgehouden aan hun (en onze) principes als het gaat om een humaan asielbeleid.
De val van het kabinet betekent dat we in het najaar campagne gaan voeren voor dit soort idealen. Hoe dat er precies uitziet, weten we nog niet. Wij zullen in ieder geval inzetten op een krachtige voortgang op de belangrijke vraagstukken nationaal en internationaal.  We zijn hoe dan ook klaar voor een campagne, en hopen op de steun van vele vrijwilligers.

Canvassen

Beeld: Jeroen Mooijman