D66 uitgenodigd voor beoogd college van B&W

Vandaag is de fractie van D66 Utrechtse Heuvelrug gebeld met de uitnodiging om deel te gaan nemen aan de combinatie die samen het nieuwe college van B&W gaan vormen. Formateur Ted van de Loo adviseert een samenwerking tussen BVHLokaal, VVD, D66 en SGP.

Evenwicht

De formateur ziet hierin ‘een gebalanceerd en evenwichtig college’ voor de komende vier jaar, dat vorm kan geven aan Raadsbrede afspraken die eerder deze week zijn gemaakt. In deze raadsbrede afspraken zijn de door de 8 raadsfracties gedragen bestuurlijke prioriteiten en verander-ambities vastgelegd.

Dienstbaar en resultaatgericht

De fractie van D66 heeft in gesprekken met de formateur aangegeven we willen dat de grootste partij BVHLoklaal in het nieuwe college gaat deelnemen. BVHLokaal is niet alleen de grootste, maar was in maart met nieuwkomer Partij voor de Dieren ook de grootste winnaar. Ook heeft D66 in de gesprekken voor het Raadsbrede akkoord steeds laten weten dat we een college willen dat dienstbaar en resultaatgericht wil werken, maar waar ook ruimte en respect is voor verschil van mening. Uit de uitnodiging om deel te nemen aan de vorming van het college, concluderen wij dat daarvoor draagvlak is.