CO2 uitstoot gemeente in beeld en gecompenseerd

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 4 en 7 juli 2022.

Constaterende dat

• De gemeente op dit moment geen zicht heeft op de CO2 uitstoot van haar eigen organisatie;
• Tot 2019 er wel inzicht was in de uitstoot en dit werd ook regionaal gecompenseerd. Na een bezuinigingsronde is dit echter geschrapt.

Overwegende dat

• De gemeente de wens heeft om het goede voorbeeld te geven en dat het goed zou zijn de volledige CO2 uitstoot te compenseren;
• Door het inzichtelijk te maken van waar de CO2 uitstoot in de organisatie plaats vindt hier ook gerichtere verduurzamingsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd;
• Lokale of regionale duurzaamheidsprojecten in een versnelling komen door deze gemeentelijke CO2 compensatie;
• De CO2 uitstoot volledig vermijden is natuurlijk het beste in plaats van elders te compenseren.

Verzoekt het College om

• Nog dit jaar de CO2 uitstoot van haar eigen organisatie inzichtelijk te maken en dit dan vervolgens jaarlijks bij te houden;
• Zich in te spannen de CO2 uitstoot te minimaliseren door verduurzaming van onder meer haar vastgoed en wagenpark;
• De resterende uitstoot, die niet vermijdbaar is, jaarlijks volledig te compenseren indien mogelijk bij lokale of regionale compensatie projecten.