Ongewenst gedrag stopt niet met goede wil alleen!!

D66 Stichtse Vecht wil alle organisaties in onze gemeente aansporen tot een eigen protocol tegen ongewenst gedrag. Onderzoek maar ook de recente nieuwsberichten laten duidelijk een opleving rondom grensoverschrijdend gedrag in onze samenleving zien. Scholen, bedrijfsleven, overheden maar ook de politiek zijn geen vanzelfsprekend veilige omgeving voor vrouwen. Tien procent van alle tweets gericht aan vrouwelijke politici bevat haat of agressie, blijkt uit onderzoek samen met de Utrecht Data School. Vrouwen die de politieke arena betreden kunnen rekenen op online recensies over hun stem, lichaam, religie of huidskleur. Politieke partijen vrezen dat jonge vrouwen terugschrikken. D66 Stichtse Vecht vindt dit onacceptabel.

meer vrouwen in politiek

Beeld: D66

Maatschappelijk voorbeeldfunctie

Als politieke partij vinden wij dat wij een maatschappelijk voorbeeldfunctie hebben. Het is belangrijk dat het bestuur van de gemeente, het ambtelijke apparaat en de gemeenteraad voor iedereen een veilige omgeving zijn. Het debat mag schuren en clashen, maar dat moet wel plaatsvinden in een veilige omgeving. Persoonlijke aanvallen, ongewenste benaderingen en alles dat de ontvangende persoon als ongewenst beschouwd, horen daar absoluut niet bij. Niet alleen binnen de politiek, maar overal binnen de gemeente moet ongewenst gedrag voorkomen en bestreden worden.

Aansporen tot een eigen protocol

Met goede wil alleen zal dit gedrag helaas niet stoppen. D66 wil dat de gemeente alle organisaties (in eerste instantie waar zij mee samenwerkt) binnen Stichtse Vecht gaat aansporen tot een eigen protocol tegen ongewenst gedrag. Als eerste stellen we voor te inventariseren of zij allen een up to date ongewenst gedrag protocol hebben. En indien deze ontbreekt zullen we ze aansporen deze alsnog op te stellen.

Een protocol geeft aan wat ongewenst gedrag is en op welke manier je hier melding van kunt maken bij een vertrouwenspersoon. Het protocol geeft ook aan hoe de vertrouwenspersoon met een melding omgaat. Essentieel daarbij is dat het gedrag van de dader te allen tijde verkeerd is en niet de reactie van het slachtoffer. Het is belangrijk dat dit protocol openbaar is.

Laat iedereen vrij, maar laat NIEMAND laten vallen.

Stem op een veilige partij.
Stem op 14, 15 of 16 maart D66 (Lijst 12)

Link naar protocol “Integriteit en verantwoord gedrag” van D66 >>
Link naar vertrouwenspersoon D66 Stichtse Vecht >>