Onderhandelingen verlopen in goede sfeer

De nieuwe D66-fractie van Stichtse Vecht heeft sinds het klinkende resultaat van 4 raadszetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart niet stilgezeten. De raads- en commissieleden combineren het inwerkprogramma van de griffie met onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord.

De raadsfractie van D66 Stichtse Vecht tijdens de eerste vergadering van de nieuwe raad op 4 april 2022.

Beeld: D66

Veelzijdig inwerkprogramma

Het is alweer ruim twee maanden geleden dat D66 in Stichtse Vecht een prachtig verkiezingsresultaat behaalde en vier zetels veroverde in de nieuwe gemeenteraad. Inmiddels zijn onze raadsleden Peter van Dam, Lisanne Peelen, Mark Tasche en Rens Ulijn samen met de
commissieleden Steven Lameris, Dick Polman en Bert Ypey begonnen met een veelzijdig door de griffie voor alle raadsleden georganiseerd inwerkprogramma dat tot het zomerreces doorloopt.

Elke dinsdagavond volgen ze sessies en workshops gericht op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het raadswerk goed uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan een debattraining, een kennismaking met de ambtelijke organisatie, een sessie met de belangrijkste woningcorporaties uit de regio of een workshop gemeentefinanciën.

Naast de inhoudelijke kennis die de fractieleden zo opdoen, leren ze
dankzij het inwerkprogramma ook de raadsleden van andere partijen beter kennen.

Coalitie-onderhandelingen gaan door

Naast het inwerkprogramma zijn onze onderhandelaars Peter van Dam (fractievoorzitter) en Dick Polman (kandidaat-wethouder) bijna dagelijks in de weer om namens D66 te onderhandelen over een nieuw gemeentebestuur en coalitieakkoord. Wekelijks bespreken ze de voortgang met de fractie (raads- en commissieleden) in het fractieoverleg in Boom & Bosch in Breukelen. Na ruim twee maanden onderhandelen met Lokaal Liberaal, VVD en Streekbelangen verlopen de onderhandelingen nog steeds in een positieve en constructieve sfeer. Zodra er een definitief coalitieakkoord ligt, zullen we hier op onze website de inhoud toelichten.