D66-geluid nu echt terug in de raad

De kop is eraf. Na de mooie verkiezingen en de goed verlopen coalitieonderhandelingen is het D66 geluid weer helemaal terug in de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Onze raadsleden Mark Tasche, Rens Ulijn en Lisanne Peelen kregen tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag de gelegenheid hun maidenspeeches te houden.

Van links naar rechts: Mark Tasche, Rens Ulijn en Lisanne Peelen tijdens het geven van hun maidenspeeches. (samengestelde foto)

V.l.n.r. De nieuwe D66-raadsleden Mark Tasche, Rens Ulijn en Lisanne Peelen - Beeld: Gemeente Stichtse Vecht

Die vergadering van afgelopen dinsdag was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Deze vergadering startte op 28 juni, maar door de vele ingebrachte amendementen en moties werd deze vergadering verdeeld over twee avonden.
Op deze tweede avond kregen onze raadsleden Mark Tasche, Rens Ulijn en Lisanne Peelen de gelegenheid om hun maidenspeeches uit te spreken. Het onderwerp waar fractievoorzitter Peter van Dam deze avond op zou inspreken werd op het laatste moment ingetrokken.

Verstevigen van ons fundament

Mark had zijn maidenspeech graag bij het onderwerp ‘jaarstukken 2021’ gehouden. Omdat dit stuk werd teruggebracht tot een hamerstuk pakte Mark zijn moment bij de ‘Kaderbrief 2023’. Naast zijn motivatie waarom hij zich kandidaat had gesteld en een mooi inhoudelijk verhaal over een sociale gemeente, was het ook een oproep aan alle partijen om samen te werken bij het verstevigen van ons fundament.

Bekijk hier de maidenspeech van Mark

Gemeenschapszin

Rens hield zijn maidenspeech bij het agendapunt ‘Referendumverordening’. Hij legde hier helder uit waarom ‘zelfs voor D66’ een referendum niet altijd het ideale middel is om inwonersparticipatie tot stand te brengen. Daarnaast gaf hij een mooie inkijk in de gemeenschapszin van de kleine kernen.

Bekijk hier de maidenspeech van Rens

Inclusiviteit

Lisanne bracht met haar maidenspeech bij het agendapunt ‘Laat onze ouderen niet vallen’ in een mooi en emotioneel betoog over inclusiviteit. Haar metafoor over generieke versus specifieke hulp werd de rest van de avond dankbaar overgenomen door andere partijen.

De motie bij dit onderwerp was wat ons betreft niet helder. Zo stond er in de dat er per 1 juli al een acuut probleem was. De wethouder gaf echter aan dat deze datum verschoven is naar het einde van dit jaar en dat zij op dit moment met alle betrokken partijen aan een oplossing werkt. Dit was een reden voor ons om te vragen de motie op te schorten naar september zodat wij de wethouder de gelegenheid konden geven met een passende oplossing te komen. Dit voorstel werd helaas niet door de oppositie gedragen waardoor bij stemming de motie door de voltallige coalitie moest worden weggestemd.

Bekijk hier de maidenspeech van Lisanne