‘Bij D66 zijn we allemaal kartrekkers’

Peter van Dam (58) woont in Maarssenbroek, is grafisch vormgever, ondernemer en sinds 1 juli ook officieel de nieuwe lijstrekker van D66 Stichtse Vecht voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Met een zeer ruime meerderheid werd hij, zonder tegenkandidaat, door de lokale leden gekozen. Met heldere en realistische plannen wil hij van D66 weer de grootste partij van Stichtse Vecht maken. ‘De kracht van D66 is ons verbindend vermogen. De gemeente heeft zo’n sterke middenpartij hard nodig’.

Peter van Dam

Peter van Dam - Beeld: D66 SV

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Je bent relatief nieuw in de lokale politiek. Wat heeft jou doen besluiten iets in de politiek te gaan doen?

‘Ik voelde in mijn jeugd al een sterke politieke betrokkenheid, al was ik toen een stuk radicaler. Lachend: ‘In het dorp waar ik opgroeide was ik een van de drie stemmers op de PPR, de progressieve partij die later opging in Groenlinks. Later verslapte mijn politieke betrokkenheid en focuste ik vooral op mijn ondernemerschap en het opvoeden van mijn twee zoons. Rond mijn veertigste stelde een goede vriend me de vraag: wat is eigenlijk jouw maatschappelijk relevantie? Het was het moment waarop ik er bewust voor koos om meer maatschappelijk in te gaan zetten. Zo werd ik actief bij de stichting Duurzame Vecht en een van de oprichters van het ZZP-platform Stichtse Vecht. Daar kwam ik in aanraking met de lokale politiek en met D66. Ik voelde gelijk een grote aantrekkingskracht tot de partij. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stond ik als nummer 7 op de lijst en was ik actief betrokken bij de campagne.’

Waarom vind jij jezelf geschikt als lijsttrekker voor D66 in Stichtse Vecht?

‘Het D66 gedachtegoed zit in al mijn vezels. Daarnaast ben ik ben iemand die mensen bij elkaar kan brengen en enthousiasmeren. Als ondernemer ben ik het gewend om altijd een verbindende factor te zijn. Ik geef ruimte, laat mensen graag samenwerken en schep de voorwaarden daarvoor.’

Je was er vier jaar geleden bij D66 Stichtse Vecht meteen getuige van hoe lelijk politiek soms ook kan zijn. Kan je daar als bruggenbouwer wel tegen?

‘Ik ben inderdaad geen ruziemaker. Want ik geloof dat een constructieve houding uiteindelijk altijd meer oplevert dan modder gooien naar elkaar. Mensen moeten zelf hun mening vormen, het enige wat ik kan doen als politicus is goede argumenten aandragen. Maar mensen zijn altijd vrij om zelf een mening te vormen. Ik ga ze daar niet op aanvallen, maar ga op zoek naar waar we elkaar wel kunnen vinden.’

Vier jaar geleden deed D66 vanwege het geruzie uiteindelijk niet meer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Waarom ben jij toch doorgegaan bij D66 Stichtse Vecht?

‘Nou om eerlijk te zijn was dat niet vanzelfsprekend. Enkele maanden nadat we ons hadden teruggetrokken uit de verkiezingen zat ik met twee andere ex-kandidaten van D66 Stichtse Vecht in café Het Regthuys in Breukelen. We vroegen ons daar toen hardop af of er in Stichtse Vecht nog wel behoefte was aan D66. Gaan we er wel of niet nog energie in steken? En volgens ons was en is die behoefte er wel degelijk.
Het was in de tijd dat het interne rapport ‘Na de noodrem’ was verschenen, een onderzoek van het partijbureau van D66 naar wat er mis was gegaan bij onze afdeling. Conclusie was dat de hoofdrolspelers van toen niet langer actief konden blijven voor de lokale afdeling van D66. Het bestuur heeft alle aanbevelingen uit het rapport toen overgenomen, zodat we echt met een schone lei opnieuw konden beginnen.
Ik ben heel blij dat we toen door zijn gegaan, want als ik nu kijk wat een fantastisch team aan nieuwe mensen er is opgestaan, geeft me dat ontzettend veel energie en vertrouwen om het D66 gedachtegoed te vertegenwoordigen in de gemeenteraad.’

Denk je dat de problemen van 4 jaar geleden je tijdens deze campagne nog parten gaan spelen?

Nee, dat denk ik niet. We hebben een compleet nieuw team met allemaal nieuwe mensen die vier jaar geleden nog niet actief waren. Veel kiezers weten ook helemaal niet wat er toen gebeurd is. Ik hoor mensen soms zeggen: “maar was D66 dan weg uit de gemeenteraad?” ’

De fractie heeft straks wel alleen onervaren mensen in de raad. Zie je dat als een probleem?

Ik zie dat eerder als een kans, een nieuw begin. In de nieuwe groep actieve mensen binnen D66 zit veel kennis, energie en enthousiasme. Er was niets om op voort te bouwen, dus het nieuwe verkiezingsprogramma zijn we echt helemaal from scratch gaan schrijven. Daardoor is iedereen in het team een kartrekker, terwijl we in 2017/2018 toch meer de karduwers waren van het team dat er al langer zat. We hebben nu de pioniersmentaliteit van een nieuwe partij terwijl we een grote landelijke partij achter ons hebben staan. Dat is een prachtige combinatie, die we niet hadden gehad als we nu gewoon in de raad hadden gezeten. De kansen die dat biedt vind ik ook wel weer heel mooi.’

Wat zijn voor jou de belangrijkste politiek thema’s in de komende raadsperiode?

‘Stichtse Vecht staat voor grote uitdagingen op het gebied van o.a. woningbouw, duurzaamheid en gelijke kansen voor alle inwoners. Ik vind het belangrijk om deze voor D66 essentiële thema’s in samenhang te benaderen. Neem bijvoorbeeld de woningnood, vaak duurt het tien tot vijftien jaar voordat er nieuwe bouwlocaties en vergunningen worden afgegeven. Ik zou daarom willen dat de gemeente vergunningen gaat afgeven voor tijdelijke bouwlocaties.  Als je de daken van die tijdelijke woningen dan meteen ook vol legt met zonnepanelen, sla je drie vliegen in een klap: je doet wat aan de woningnood, creëert meer gelijkheid en bent ook nog eens duurzaam bezig!
Ik wil vooral pragmatische en realistische standpunten innemen, terwijl onze uitgangspunten ambitieus zijn. Zo is het ons uitgangspunt om de klimaatdoelen van 2030 te halen, maar om dat te bereiken nemen we, liefst in samenwerking met andere partijen, pragmatische en haalbare standpunten in. Ik hoor ook van andere politieke partijen dat ze blij zijn als D66 terugkomt in de raad, omdat de gemeentelijke politiek een sterke middenpartij die verbinding legt, heel hard nodig heeft.
Hiervoor moeten we over grenzen durven kijken. Ook de grenzen binnen onze eigen gemeente. Onze twaalf kernen hebben ieder hun eigen identiteit. Cultuurhistorisch zijn er grote verschillen. Hier ligt voor mij de kracht en noodzaak van D66 in de raad. Een sterke middenpartij die het debat niet schuwt, zorgt voor verbinding met oog voor verschillen, én inwoners meeneemt met heldere en realistische plannen. Zodat niet alleen wij het nu goed hebben, maar ook onze kinderen en kleinkinderen een toekomst hebben in onze mooie gemeente.’

Jouw motto is ‘autonomie in verbondenheid’. Wat bedoel je daar precies mee?

‘Ieder mens is uniek én verbonden. Ik heb oog voor het individu als onderdeel van het geheel. Dit geldt niet alleen voor leden van de fractie en de raad, maar voor alle inwoners van onze gemeente. Je kan stenen gebruiken om mee te gooien, ik kies ervoor om er bruggen mee te bouwen.’