Stephan Verhulst

Stephan Verhulst – Secretaris - Beeld: D66 SV

Als jongen in mijn zangkoor kon ik mij beschikbaar stellen als vertegenwoordiger in het medezeggenschapsorgaan. Ik werd gelijk gegrepen door die positie. Het meedenken, bekritiseren én initiëren van beleid voelt sindsdien als een hele waardevolle en noodzakelijke taak die ik heel graag op mij neem, ook buiten mijn functie om.

  • 28 jaar
  • Amsterdam
  • Maarssen
  • Hij/hem

Zo ben ik naar de rector van mijn middelbare school toegestapt nadat ik te weten kwam dat op mijn school in de jaren ’80 structureel misbruik had plaatsgevonden en heb ik contact gezocht met de slachtoffers.

Tijdens mijn studie werd ik geraakt door verhalen van mijn docenten die tegen een burn-out aan liepen vanwege hun werkdruk, waarna ik de centrale medezeggenschapspartij ‘UUinActie’ heb mede-opgericht die de afgelopen jaren de universiteit een nieuwe koers op heeft gestuurd. Of dit nu een universiteit of een gemeente is, het begint bij de inwoners die moeten vertrouwen op een dienstbare organisatie.

D66 Stichtse Vecht heeft de unieke kans om met een frisse start zich vanaf dag één in te zetten voor een progressieve en vooral actieve gemeente. Voor de inwoners. Hier draag ik graag volop aan mee.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Maarsseveense Plassen zijn een van mijn favoriete plekken. Heerlijk om er te zwemmen bij goed én slecht weer en even fijn om er rustig een boek te lezen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Stichtse Vecht heeft de verantwoordelijkheid en kans om zichzelf te verduurzamen en de inwoners daarin te ondersteunen. Daarnaast kan Stichtse Vecht zoveel bereiken als ze blijft werken aan langetermijn- en menselijke oplossingen. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Inwoners van Stichtse Vecht merken dat de gemeente soms onnodig zuinig is en dat geregeld keuzes worden gemaakt gericht op de middellange- en kortetermijn. Namens D66 Stichtse Vecht wil ik duurzame (in beide betekenissen van het woord) keuzes maken waarbij ik bijvoorbeeld cultuur niet los zal zien van veiligheid. Dat betekent dus durven investeren in cultuur.
  • Wat veiligheid betreft wil ik werken aan een intensieve aanpak tegen de ondermijnende criminaliteit.
  • Ten slotte wil ik ervoor zorgen dat de ambtelijke organisatie goed zicht heeft op de problemen van de zwaksten in onze gemeente en op basis daarvan die inwoners daadwerkelijk ondersteunt.

Wat betekent D66 voor jou?

Ik voel mij sterk verbonden met D66 vanwege het progressieve programma waarin ‘vernieuwing’ op vele manieren gestalte krijgt: van burgerparticipatie tot duurzame initiatieven. Bovendien is D66 een partij die breed durft te kijken naar de belangen van de inwoners, dus ook buiten de gemeentegrenzen.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Een van mijn favoriete boeken is “Wees onzichtbaar” van Murat Isik omdat Murat de lezer in een ‘onzichtbaar’ deel (lees: overwegend niet-westerse achterstandswijk) van onze samenleving meeneemt vanuit het perspectief van een kind. Dat vind ik boeiend en veelzeggend.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Het Vechtstreekmuseum in Maarssen. Het is een compact maar boeiend museum dat perfect past in een dagje wandelen langs de Vecht. Niet alleen wordt de ontstaansgeschiedenis van een groot deel van onze gemeente uitgelegd, maar ook staan de vrijwilligers bezoekers graag te woord om de geschiedenis verder uit te leggen.