Wijs met natuur- en milieuonderwijs

In aanloop naar de begrotingsbehandeling nam D66 samen met Progressief Schiedam het initiatief tot een motie om een bezuiniging op het natuur- en milieuonderwijs in Schiedam uit te stellen. Deze motie dienden we in, samen met het CDA, GroenLinks en het AOV. Hij werd met een overgrote meerderheid van stemmen aangenomen.

Waarom dienden we deze motie in?


Aan de Harreweg in Schiedam is het Natuur- en Milieu Educatiecentrum (NME) gevestigd. Hier komen jaarlijks enkele duizenden Schiedamse kinderen op bezoek. Zij krijgen daar les over de natuur, omgang met dieren, duurzaamheid etc. Schuin hiertegenover is De Groene Raat (Irado) gevestigd. En weer iets verderop vind je de Natuurcentrum De Boshoek.

Twee jaar geleden wilde het college de subsidie voor het NME halveren. Dat betekende een bezuiniging van ca 50.000 euro per jaar. Het argument hiervoor was, dat deze drie organisaties wel meer konden gaan samenwerken. En dat het natuur- en milieuonderwijs daardoor goedkoper zou worden. D66 en AOV betwijfelden dit en hebben een motie ingediend, samen met andere partijen.
De motie droeg het college op de bezuiniging uit te stellen en eerst maar eens te onderzoeken of die geplande samenwerking echt wel zoveel geld zou besparen. Deze motie is destijds unaniem door de raad aangenomen.

Ruim een maand geleden kondigde het college aan de bezuiniging alsnog door te zetten, hoewel het onderzoek inmiddels had uitgewezen dat samenwerking geen financieel voordeel zou opleveren.
Een bezuiniging die dus niet onderbouwd kon worden, wat D66 betreft.

Ondertussen zijn er echter wel nieuwe gesprekken gestart tussen de partijen onderling, om te kijken naar andere vormen van samenwerking. Deze nemen echter nog wel wat tijd in beslag.

Daarom dus de motie van afgelopen week. Deze roept het college op de bezuiniging nogmaals uit te stellen, in afwachting van de uitkomst van die gesprekken. Ergens in het komend voorjaar moet die uitkomst er zijn. Het college kan dan bij de zomernota met een nieuw voorstel komen.

De motie werd aangenomen met 33 stemmen voor en 22 tegen.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66

Het Natuur- en Milieu Educatiecentrum aan de Harreweg - Beeld: John van Sliedregt