RTHA en Schiedam geen afvoerputje krimp Schiphol

In een interview heeft Schipholtopman Sondag een aantal maatregelen voor zijn luchthaven aangekondigd, waaronder een vliegverbod tussen 0:00 en 5:00 uur. Tevens komt er een verbod op vluchten met privéjets.

De fractie van D66 is blij met de aankondiging van Schiphol. Maar tegelijkertijd vrezen wij een mogelijk waterbedeffect. Een dergelijk waterbedeffect kan leiden tot juist meer (in plaats van minder) overlast voor Schiedammers en meer (in plaats van evenveel of zelfs minder) vluchten van RTHA.

Daarom heeft de fractie van D66 op 4 april de volgende schriftelijke vragen aan het Schiedamse college gesteld:

1. Deelt het college onze mening dat de regionale luchthavens inclusief Rotterdam-The Hague Airport nadrukkelijk niet als overloopluchthavens voor de resulterende krimp van Schiphol mogen fungeren? En zo nee, waarom niet?

2. Deelt het college onze zorgen over een mogelijke rol van RTHA en daarmee ook Schiedam als afvoerput voor de krimp van Schiphol? Zo nee, waarom niet?

3. Kan het college hieromtrent een zienswijze afgeven aan betrokken partijen inclusief in ieder geval RTHA, Schiphol Groep, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Financiën en de Tweede Kamer? Zo nee, waarom niet?

4. Welke andere acties kan de Gemeente Schiedam ondernemen om een waterbedeffect te voorkomen?