D66 Rijswijk: VOORUIT!

Het verkiezingsprogramma van D66 Rijswijk is uit: Samen willen wij VOORUIT! De komende jaren gaan wij ons hard maken voor vergroening en fijn wonen voor iedereen. Hierbij zorgen we er voor dat Rijswijk aantrekkelijker wordt voor ondernemers en dat iedereen kan mee doen. Zo laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

Wonen in Rijswijk is fantastisch! Het is een stad met veel groen en een diverse bebouwing. De stad is goed ontsloten, ook met de fiets zijn alle voorzieningen goed bereikbaar. Rijswijk zit in een economisch actief gebied, met een ruim en divers aanbod van banen.

Tegelijkertijd verandert Rijswijk ook. We zijn ons allemaal bewust van de toenemende vraag naar woningen, de noodzakelijkheid van klimaatadaptatie, de nieuwe mobiliteitsbehoefte en de veranderende samenleving in Nederland. Dit laatste gaat onder andere over digitalisering, verbondenheid en kansengelijkheid.

Dit creëert ook voor de stad Rijswijk grote uitdagingen. Deze grote uitdagingen wil D66 beantwoorden met grote ambitie en concrete actie. In dit programma formuleren we de nodige stappen in de juiste richting.

Zo komen we vooruit.

Beeld: Jeroen Mooijman