Groningse steun voor de Waddenzee

Groningse steun voor de Waddenzee!
 
Jan Terlouw en Tjeerd de Groot bepleiten dat het tijd wordt dat de Waddenzee een eigen stem krijgt. Dit omdat economische belangen van vissers en oliemaatschappijen zwaarder wegen dan het belang van de Waddenzee. Mijn stem hebben ze!
 
Sinds mijn jeugd kom ik Schiermonnikoog. Het mooiste plekje van Nederland. Vrijwel elke zomer sliep ik als kind wekenlang in een ‘De Waard’ op camping Seedune. Nog steeds neem ik mijn kinderen elke zomer mee naar deze geweldige natuurcamping. Een unieke plek waar het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan. We blijven intens genieten van het prachtige eiland met haar wonderschone natuur. 
 
Hoe erg was het in de nacht van 1 op 2 januari 2019. De nacht waar de MSC Zoe tijdens een zware storm 342 volgeladen containers verloor. Een deel van de containers spoelde aan op de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Andere zijn van de zeebodem gehaald of drijvend gevonden. Meer dan drie miljoen kilo lading kwam in zee terecht.
 
‘We gaan!’ zei ik tegen mijn kinderen. Samen met heel veel vrijwilligers besloot ik met mijn kinderen te helpen om de rommel op ‘ons eiland’ op te ruimen. Het was een enorme koude dag en we hadden ons dan ook warm aangekleed. Eenmaal aangekomen op het strand leek het alsof mijn hart even stil stond. Overal waar ik keek lag troep. Plastic zeeppompjes, plastic flesjes en vooral ontelbaar veel kleine plastic balletjes. ‘Hoe krijgen we dit in godsnaam allemaal opgeruimd’ dacht ik. Ik drukte elk kind een vuilniszak in de hand en met onze knieën in het zand begonnen we aan een bijna onmogelijke klus.
 
De Waddenzee. Ze biedt een thuis aan miljoenen trekvogels, is de kraamkamer voor vis in de Noordzee en is het grootste getijdegebied in de wereld. Maar het gebied staat onder druk en de biodiversiteit neemt al jaren af. Doodzonde, want we willen toch dat onze kinderen en kleinkinderen nog kunnen genieten van dit unieke UNESCO-werelderfgoed?
 
We moeten de Waddenzee beter beschermen tegen menselijk handelen, want de overheid doet dat onvoldoende, zoals UNESCO onlangs oordeelde. Daarom ondersteunen wij dit pleidooi om de Waddenzee eigen rechtspersoonlijkheid toe te kennen, zodat ze zelf een plek aan tafel krijgt en beter voor haar eigen belangen kan opkomen, net zoals bedrijven dit kunnen.