Harry Töben – Klouk

Ik ben vereerd dat ik, als lijstrekker van D66, mee mag doen aan het befaamde RTV Noord programma Klouk. Vanavond zijn de opnamens. ‘t Grunnegs heeft in Klouk altijd een prominente plek. Geboren in Usquert en ik kan het goed verstaan en ook spreken maar… of ik vanavond de juiste vertaling weet of de juiste artiest bij de muziekvraag… spannend…

‘t Grunnegs, het Nedersaksisch, heeft een prominente plek in mijn hart en het hart van velen. Het had zeer zeker een warm plekje in het hart van Harry Töben.

Harry, oorspronkelijk afkomstig uit Musselkanaal was een groot voorvechter van het gebruik van het Gronings. Weet u dat hij de producent is van de eerste Groningstalige speelfilm? Zijn film ‘Liek achter de Badde’ gebaseerd op de gelijknamige roman verscheen in 2019. Misschien wel een vraag straks in Klouk.

Helaas is Harry in 2021 overleden maar tijdens zijn leven en als lid van D66 Groningen was hij een vurig pleitbezorger van grotere erkenning van het Groningers als een taal. Hij hield ons bij de les en wee je gebeente als het Gronings geen plaats had in het verkiezingsprogramma.

Mede als eerbetoon aan Harry Töben heeft ’t Grunnegs een prominente plek in het D66 verkiezingsprogramma 2023-2027.
Daarom de drie punten van D66 voor de erkening van het Gronings als officiële taal:
1. Blijf werken aan erkenning van het Nedersaksisch, waar het Gronings deel van uitmaakt, onder deel III van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, net zoals het Fries.
2. Versterk gezamenlijk met gemeenten de positie van het Gronings in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
3. Bied alle nieuwe medewerkers van de provincie, Statenleden en collegeleden een cursus Gronings aan.
Sander Claassen Lijsttrekker
D66 Groningen

#stopstilstand #stemvooruit