D66 zoekt kandidaat-gedeputeerde

D66 Regio Groningen is op zoek naar één of meer gedeputeerden met een hart voor Groningen, het sociaal-liberale gedachtegoed en politieke moed. We gaan immers met flink wat ambitie de komende Provinciale Statenverkiezingen in. Daar hoort bij dat wij onderdeel willen zijn van het volgende Groningse provinciebestuur. Op deze pagina vind je de details over de procedure met betrekking tot de kandidaatstelling, gesprekken en het uiteindelijke gedeputeerdenadvies.

Aanmelding kandidaten

Kandidaat-gedeputeerden kunnen tot en met 1 maart 2023 hun interesse kenbaar maken aan de gedeputeerden adviescommissie (hierna: GAC) door per e-mail een motivatiebrief en CV te sturen naar: [email protected]

De gesprekken vinden plaats op maandagavond 6 maart (eventueel is dinsdagavond 7 maart een mogelijkheid)

Klik hier voor het profiel van onze kandidaat-gedeputeerde.

Samenstelling GAC

De GAC is als volgt samengesteld:

Jetze Luhoff, voorzitter regiobestuur
Paul de Rook, oud-wethouder Groningen
Bas Rademacher, voorzitter Regionale Verkiezingscommissie D66 Groningen

Werkwijze

Om tot een advies te komen maakt de GAC gebruik van:
– het CV van de kandidaat;
– de motivatiebrief van de kandidaat;
– het gesprek met de kandidaat.

Het advies aan de nieuwe fractie is niet bindend en wordt in vertrouwen aan de te verkozen fractieleden medegedeeld. De nieuw gekozen fractie kan er voor kiezen om met één of meerdere kandidaten een tweede (klik-) gesprek te voeren. De GAC én de fractie houden bij het doorlopen van het proces rekening met de gevoeligheden die bij dit proces komen kijken en is gehouden aan strikte geheimhouding.

Voor nadere informatie over de procedure, het profiel en/of het proces kunt u terecht bij Jetze Luhoff (regiovoorzitter). Heb je vragen over het werk van een gedeputeerde dan is ook Fleur Gräper-van Koolwijk van harte bereid om je bij te praten over haar werk als gedeputeerde in de afgelopen 8 jaar!