De toekomst van Groningen Airport Eelde

Het regionale vliegveld heeft al veel toekomstplannen achter de rug. De rode draad in de discussies rond de luchthaven wordt gevormd door het belang voor de regionale economie en de maatschappelijke betekenis door voorzieningen als de traumaheli en het vervoer van donororganen.  Groningen Airport Eelde steekt daarnaast veel energie in de verduurzaming van de luchtvaart, met o.a. de elektrificatie van de lesvliegtuigen van de KLM Flight Academy (waardoor de geluidsoverlast sterk verminderd kan worden), het opwekken van lokale energie en het opzetten van een waterstof station.

Naast dit positieve verhaal is ook al langer duidelijk dat de exploitatie van de luchthaven verlieslatend is. De aandeelhouders, de provincies Drenthe en Groningen, FB Oranjewoud en de gemeente Tynaarlo staan regionaal aan de lat om Groningen Airport Eelde aan een duurzame financiële toekomst te helpen. Zij kijken daarvoor naar een mogelijke aansluiting van de luchthaven bij de Schiphol groep en naar steun van het Rijk voor de luchthaven. Op dit moment weten we niet of die steun er komt.

Ondertussen is het management van de luchthaven druk bezig met de opstelling van een nieuw plan voor de toekomst. Zij ziet de verduurzaming van het vliegen als de belangrijkste basis voor de toekomst, waarbij ook veel nieuwe bedrijvigheid op het terrein van de luchthaven rond dit thema kan worden aangetrokken. Rond 1 mei 2023 is dit plan klaar voor de discussie met alle belanghebbenden.
Om de periode tot de besluitvorming over dit nieuwe toekomstplan te kunnen overbruggen is een extra financiering nodig van 2,6 miljoen Euro, bestaande uit een lening van FB Oranjewoud van 1 miljoen en een bijdrage van 1,6 miljoen Euro door de overheden. Gezien het maatschappelijke belang van de luchthaven en het perspectief op de verduurzaming van het luchtverkeer stemt D66 in met het voorstel dat de provincie Groningen hierin voor haar aandeel deelneemt. We zien uit naar de besluitvorming in het voorjaar, waarin zowel het maatschappelijke belang van de luchthaven, de verduurzaming van alle activiteiten, én een houdbare financiële basis voor het toekomstige functioneren van de luchthaven moeten worden gerealiseerd.