We maken het samen

D66 Oss steunt ondernemers en ZZP-ers die denken in kansen en niet in grenzen, zeker nu we nog herstellende zijn van de coronacrisis. Oss zal zich niet alleen nationaal, maar ook slim op de kaart moeten zetten. Dat kan alleen door nog meer regionaal samen op te trekken. Dat biedt kansen! Ondernemers ondervinden nog teveel hinder van nodeloos trage en ingewikkelde procedures. Laat de gemeente daar iets tegen doen, door lokale regelgeving waar mogelijk, te verminderen of makkelijker te maken.

Oss is de stad om te ondernemen en werken

We willen dat de gemeente uitbreiding van werklocaties in de stad stimuleert door de “ruimte” in het bestemmingsplan (straks: omgevingsplan) voor werken te vergroten. Nieuwe woon-werkconcepten en andere functiecombinaties moeten de ruimte krijgen, ook als dat schuurt met de huidige voorschriften. D66 Oss is op dit punt voorstander van het “ja, tenzij”-principe bij het beoordelen van plannen. Waar mogelijk moeten ondernemers geholpen worden hun droom te verwezenlijken door regels aan te passen. We willen dat er minder ambtelijke energie besteed wordt aan regels en beleidskaders en meer aan uitvoering.

D66 Oss is voorstander van flexibele bestemmingsplannen, zodat bijvoorbeeld meer wonen mogelijk wordt in winkelstraten waar de vraag naar winkels afneemt. We omarmen multifunctioneel gebruik, zoals combinaties van horeca met winkels of kappers, om leegstand en verpaupering te voorkomen.

Oss is de plek voor startende en gevestigde ondernemers

D66 Oss is voor het stimuleren en faciliteren van kleinschalige initiatieven zoals de startups. Voor startups moeten voldoende ruimtes beschikbaar zijn. Het is daarom belangrijk om flexibel te bestemmen en leegstaande panden beschikbaar te stellen. Daarnaast is het van belang om het bedrijfsleven te laten zien dat het nuttig is de scholen mee te nemen in het ondernemerschap. In deze tijd van flexibele arbeid en zzp’ers krijgen scholieren hier steeds vaker mee te maken.

Veel banen zijn te vinden in de maaksector, de dienstensector, horeca, toerisme en detailhandel. D66 Oss wil dat het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich in onze gemeente te vestigen. We willen dat ondernemers hier kunnen starten en groeien. Met goed opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en voor de werknemers een breed aanbod van cultuur, horeca en recreatie. 

D66 Oss is voor de toekomstbestendige en duurzame economie die goede aansluiting heeft met het onderwijs zoals verbinding van (hoge-)scholen met de bedrijven in de gemeente. Onder andere de maakstad is belangrijk voor Oss met de sectoren: Life Sciences en Health, Agrifood, metaal- en machinebouw en de bouw en installatietechniek. D66 Oss wil Oss als duurzame maakstad behouden en waar mogelijk verder uitbouwen.

Samen duurzaam waarde toevoegen

D66 Oss is dé partij voor duurzaamheid en daarom staat het bij ons hoog op de agenda. Ondernemingen die iets toevoegen aan onze duurzaamheidsambities of aan de digitalisering, ontvangen wij met open armen. Ondernemers en gemeente hebben verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde leef- en werkomgeving. De gemeente werkt hiervoor samen met provincie en omgevingsdienst.

Vele bedrijven werken op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn bereid te investeren in mensen die het op eigen kracht niet redden. De duurzame maakstad biedt ook kansen voor onze burgers die minder makkelijk aan de slag komen. D66 Oss wil dat er genoeg beschutte werkplekken blijven voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet terecht kunnen vanwege een beperking. Blijf regelmatig kijken of iemand meer kan en door kan groeien.  Blijf 1 op 1 begeleiding bieden. Daartoe werkt de gemeente in het kader van de participatiewet samen met het IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant).

D66 Oss vindt de agrarische sector onmisbaar en vindt dat ook deze sector zich moet doorontwikkelen naar groener ondernemen. D66 Oss steunt bedrijven die werk maken van de circulaire economie en verduurzaming, voor hen leggen wij de groene loper uit. Als bedrijven zichtbare resultaten hebben van circulaire initiatieven of duurzaamheidsmaatregelen vindt D66 Oss dat zij daarvoor een certificering vanuit de gemeente zouden moeten krijgen met eventuele kortingen op gemeentelijke heffingen. Ook de gemeente als organisatie wordt steeds meer circulair en duurzaam. De global goals zijn hierbij ons ankerpunt.

Werkgelegenheid

D66 Oss vindt het belangrijk dat de gemeente Oss voldoende eigen werkgelegenheid heeft. Met meer mensen groeien de kansen voor de economie. De werkgelegenheid moet meegroeien met de gemeente en daar investeren we graag in. Wij zetten dan ook graag instrumenten in om onze bestaande werkgelegenheid te behouden en onze ondernemers te laten floreren. 

Landelijk heeft D66 gepleit voor gratis kinderopvang. In het coalitieakkoord is opgenomen, dat de kinderopvang in stappen voor 95% vergoed wordt voor werkende ouders. Dat biedt kansen op werk voor mensen voor wie werken nu ingewikkeld of minder vanzelfsprekend is. D66 Oss wil zorgen voor een brede aanpak waarin goede begeleiding wordt georganiseerd, met opleidingsbudgetten voor mensen die stappen willen zetten richting de arbeidsmarkt. D66 Oss zet in op de toekomstbestendige arbeidsmarkt en talentontwikkeling. 

De haven van Oss is een van de grootste binnenhavens in Nederland. Strategisch neemt de haven van Oss een prominente plaats in de regio, omdat ook verladers van boven de Maas gebruik maken van deze terminal. Veel bedrijven op het bedrijventerrein Elzenburg – De Geer maken voor het vervoer gebruik van de binnenvaart. Het havengebied van Oss heeft goede logistieke verbindingen en is een trimodaal verkeersknooppunt, dat wil zeggen een combinatie van transport via de binnenvaart, via de weg en via het spoor.

De speerpunten van D66 Oss voor ondernemen in Oss:

A D66 wil ondernemers de ruimte bieden om te ondernemen en dus flexibel omgaan met regels in bijvoorbeeld het omgevingsplan. 
B We willen startende ondernemingen ondersteunen met snellere en makkelijkere processen en staan open voor pilots.
C We willen de verbinding tussen onderwijs en lokale ondernemingen versterken.
D We willen ondernemers helpen op het gebied van duurzaamheid, MVO en digitalisering.
E D66 wil sectoren waar personeelstekorten zijn binnen onze gemeente promoten.