Gemeente moet meer samenwerken

De gemeente moet meer gaan samenwerken met andere gemeenten. Dit zei D66 fractievoorzitter Frederik van Lookeren Campagne tijdens de algemene beschouwingen over de begroting 2023.

ICT

De gemeente heeft veel moeite om goed personeel aan te trekken. het college wil daar meer geld voor uittrekken, maar volgens D66 is dat onvoldoende om alle problemen op te lossen. ‘Neem bijvoorbeeld de ICT. Eigenlijk heeft iedere gemeente met diezelfde wettelijke eisen te maken, met wat lokale accenten. We maken veelal gebruik van dezelfde systemen en hoeven dus niet alle kennis in huis te hebben. We kijken dan ook met veel spanning uit naar de I-visie, waarin wat ons betreft er geen heilige huisjes zijn”, zo stelde de fractie.
In de eerste termijn zei burgemeester Smid toe dat er gesprekken zijn om meer samen te weken met andere gemeenten en organisaties in het Noorden

Hele bijdrage

“Als de bladeren van de bomen vallen en de bladblazers loeien is het tijd voor begroting van het komende jaar. D66 is traditioneel wat voorzichtig met het toejuichen van nieuwe uitgaven, zoals coalitiepartijen graag doen, en er is dit jaar veel reden tot voorzichtigheid. De ene crisis na de andere dient zich aan. Een spook waart door Europa, om een 19 -eeuws geschrift nog maar eens te parafraseren. Oorlog op 2000 kilometer afstand, een stroom vluchtelingen uit alle delen van de wereld en voor inwoners, bedrijven en gemeente een gigantische stijging van de energielasten. Bedrijven merken dat consumenten minder te besteden hebben en voor de gemeente zullen projecten ‘on hold’ gezet moeten worden omdat de kosten de pan uit rijzen. Eens te meer merken we dat Noordenveld geen eiland is, dat is ook vandaag weer gebleken met de uitspraak van de Raad van State over de bouwvrijstelling. College is er al iets over te zeggen wat de gevolgen voor Noordenveld zijn? Het is goed om te zien dat collegeleden ook functies buiten onze gemeente aanvaarden. Ga zo door zou ik zeggen, samenwerken loont.
 
De zin in de inleiding ‘Gelukkig is in het nieuwe coalitieakkoord afgesproken voorzichtig te zijn met nieuwe plannen’ heeft weliswaar een hoog ‘Wij van WC-eend’ gehalte, maar stemt ons wel tot tevredenheid.  Dat heeft ook te maken met de veranderingen die de organisatie doormaakt. We komen van ver, iets dat mede te wijten is aan een ongelukkige bezuinigingsmotie van de toenmalige coalitie bij de begrotingsbehandeling in november 2019. 
Bij die komende verandering moeten we beseffen dat we als Noordenveld als bestuursorgaan niet uniek zijn. We kunnen veel leren van andere gemeenten in de directe omgeving of in zelfs geheel andere delen van ons land. Omgevingsfactoren veranderen ieder jaar en je kan die beter gezamenlijk aanpakken dat als Noordenveld alleen. Dit is zeker geen pleidooi voor fusie ofzo, samenwerken kan op vele manieren gebeuren. Neem bijvoorbeeld de ICT. Eigenlijk heeft iedere gemeente met diezelfde wettelijke eisen te maken, met wat lokale accenten. We maken veelal gebruik van dezelfde systemen en hoeven dus niet alle kennis in huis te hebben. We kijken dan ook met veel spanning uit naar de I-visie, waarin wat ons betreft er geen heilige huisjes zijn.
 
Dat is eigenlijk op vele terreinen zo. In D66 verkiezingsprogramma staan natuurlijke mooie ideeën en in de komende tijd zullen we plannen van het college in deze raad gaan bespreken. Het heeft niet zoveel zin om die allemaal nu de gaan becommentariëren, dat kan beter als er de voorstellen daadwerkelijk zijn.
Ik wil nog wel een uitzondering maken voor klimaat- en energie.  Door een samenloop van omstandigheden staat dit nu in de belangstelling door de stijging van energieprijzen, maar die verbloemt dat er een ernstige crisis aan de hand is die het voorbestaan van de hele aarde bedreigd. We moeten onze rol niet kleiner maken dan die is en dit met kracht en voorrang aanpakken. Dat stuit op weerstand bij sommige omwonenden, maar we moeten niet alleen de nadruk leggen op de tegenstand, want er zijn genoeg mensen die de transitie wel steunen. Er ook hier geldt: samenwerken met andere overheden, bedrijven en vooral inwoners is het toverwoord”.
 
D66 Noordenveld / Frederik van Lookeren Campagne
2 november 2022