Nieuw energie van oud landschap

De inrichting van ons landschap vraagt weloverwogen keuzes. D66 wil het landschap bewaren voor de komende generaties en de benodigde ruimte voor de energietransitie landschappelijk inpassen. Op dit moment zijn grote stappen in deze transitie niet mogelijk doordat het stroomnet onvoldoende aansluitcapaciteit heeft.

Speerpunten

We zetten vol in op duurzame energie en zorgen dat het passend is in het landschap.
We stimuleren kringlooplandbouw en diervriendelijke veeteelt. Daarnaast stimuleert D66 alternatieven voor bestrijdingsmiddelen.
Respect voor de ideeën van onze inwoners en het mooie landschap moet leidend zijn bij toeristische ontwikkelingen.
D66 streeft naar ‘nul op de meter’ voor alle gebouwen.

In Noordenveld

We steunen actief boeren die hun bedrijf zelf willen omvormen om hun bedrijf te verduurzamen.
Ondernemingen die zicht niet houden aan de (omgevings) vergunningen worden aangepakt.
Bij het verleden van vergunningen voor herwinbare energie gestreefd wordt naar een maximale opbrengst
We stimuleren de samenwerking tussen retail, horeca en cultuur om de winkelcentra aantrekkelijker te maken. Het combineren van verschillende branches in een bedrijf in onderdeel daarvan.