Maastrichtse inwoner moet niet financieel de dupe worden van Belgisch trambesluit

VVD, D66, SPM, PvdA, SAB, GroenLinks, CDA, PVM en FvD hebben een brief gestuurd aan het college van de gemeente Maastricht over het tram project naar Hasselt. De Maastrichtse fracties roepen op om eerst de eigen inwoners schadeloos te stellen voor er nagedacht wordt over het volgende project.

Inwoners Maastricht mag niet de rekening gepresenteerd worden

De brief van bovenstaande fracties spreekt uit dat Maastricht in de jaren dat zij er financieel mager voor stond, een betrouwbare partner is gebleken en bestuurlijke verantwoording heeft genomen. De Nederlandse kant heeft rond de 20 miljoen euro geïnvesteerd in de tram. Nu de tram door de Belgen eenzijdig opgezegd is spreken de fracties uit dat de inwoner van Maastricht niet de rekening gepresenteerd mag worden. Ze willen graag dat het dossier eerst goed afgerond wordt alvorens een nieuw project wordt ingezet. Wel spreken de fracties uit dat ze voorstanders zijn van betere internationale ov-verbindingen om de grensbarrière te slechten wanneer de zaak is opgelost.

Internationale verbindingen

Giuseppe Noteborn (VVD) en Claudia Demas (D66) zijn de initiatiefnemers van de brief. “Afspraken zijn afspraken”, aldus Noteborn. “We zouden een tram krijgen die de reistijd naar Hasselt zou verkorten tot 34 minuten. Nu hebben we dik 20 miljoen euro uitgegeven en er niks voor terug gekregen. De Belgen breken het contract en moeten onze Maastrichtse inwoner schadeloos stellen.”
Demas geeft aan dat internationale verbindingen met de omliggende grensregio’s één van de belangrijkste prioriteiten van D66 is. “Maar deze zaak moet eerst helemaal afgerond zijn voor we het over iets anders gaan hebben. Een tram is toch echt wel iets anders dan een bus.