Groene schoolpleinen voor Limburg!

Vanaf vandaag kunnen middelbare en basisscholen subsidie aanvragen om hun schoolplein te vergroenen. Op initiatief van Marlou Jenneskens kwam deze subsidieregeling tot stand. In de Statenvergadering van 5 november van vorig jaar hebben de Limburgse Provinciale Staten besloten om voor 2022 en 2023 750.000 euro vrij te maken voor groene schoolpleinen in Limburg.

Groene schoolpleinen bieden een prettige leer- en speelomgeving voor kinderen en hebben een positief effect op het welzijn van leerlingen. Kinderen komen al op jonge leeftijd in aanraking met natuur en een groen schoolplein biedt een mooie kans voor onderwijsactiviteiten in de buitenlucht. Het daagt kinderen uit, stimuleert bewegen en nieuwsgierigheid en zorgt ervoor dat kinderen meer respect krijgen voor de natuur.

Voordelen

Groene schoolpleinen hebben ook andere voordelen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het bijdraagt aan geluk en gezondheid van kinderen. Daarnaast versterkt vergroening van schoolpleinen de waterberging en waterafvoer, bij hoosbuien infiltreert het water beter in de grond. Ook vermindert het hittestress, want bomen en struiken zorgen voor verkoeling en verbeterd het de biodiversiteit.

Brede steun

De motie van D66 fractievoorzitter Marlou Jenneskens kan op brede draagvlak binnen Limburg rekenen. In veel verkiezingsprogramma’s van D66 en andere partijen van de afgelopen verkiezingen staat de ambitie om groene schoolpleinen te creëren. Op deze manier worden onze buurten nog groener gemaakt en draagt dit bij aan de toekomst van provincie Limburg.

Vanaf 1 juli kunnen Limburgse basis- en middelbare scholen de subsidie aanvragen.

Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden en criteria waaraan de subsidieaanvraag moet voldoende de subsidieverordening Groene schoolpleinen.

Zie hier de motie Groene schoolpleinen in Limburg.