Voorwoord van Jort Raemakers

Jort Raemakers - fractievoorzitter D66Leudal Beeld: Robert Sanders

Beste inwoners van Leudal,

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 kunt u weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit jaar kan dit verspreid over 3 dagen, zoals bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het stelt u als inwoner in de gelegenheid om weer uw stem te laten horen.

een stevig D66 geluid in Leudal

In 2017 stemde u tijdens de Tweede Kamerverkiezingen massaal op mijn broer Rens Raemakers. Hij vertrok naar Den Haag en ik bleef actief achter in Leudal. Een Leudal met onwijs veel uitdagingen. Ik bleef in Leudal tijdens de campagne de afdeling steunen. Enkele maanden later werd ik gekozen als voorzitter van D66 Leudal & Maasgouw. De afgelopen jaren heb ik aan de zijlijn mijn bijdrage aan de partij geleverd. Samen met mijn collega bestuursleden hebben we gebouwd aan een stevig D66 geluid in Leudal. En ja, dat is gelukt! Tot heden kent onze afdeling ruim 80 leden. Onze kandidatenlijst toont aan, dat we een partij zijn, die gedragen wordt in 16 unieke dorpen. SAMEN de prachtige gemeente Leudal.

een programma
met en voor u

Voor u ligt ons verkiezingsprogramma, dat opgesteld is met en voor u. Voor de zomer van 2021 hebben wij met inwoners en organisaties uit de diverse dorpen gesproken, om input op te halen voor het verkiezingsprogramma. Samen met onze leden hebben wij vorm gegeven aan het definitieve en uitdagende programma.

Leudal staat voor enorme uitdagingen

In de gemeente Leudal staan wij voor enorme uitdagingen voor onze toekomstige generaties Leudalinwoners. We willen onze basisscholen in de kernen open houden, het woningtekort aanpakken, de klimaatcrisis bestrijden en onze agrarische sector weer een eerlijke boterham laten verdienen. Die uitdagingen vragen om een stevig D66 geluid in Leudal.

Als partij staan voor een gemeente, waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Hopelijk mag D66 op 14, 15 en 16 maart op uw steun rekenen!

Jort Raemakers
Lijsttrekker D66 Leudal