Hoofdstuk 6
Samen sterk voor de natuur in onze gemeente (natuur)

Leudal is een gemeente met een relatief groot oppervlakte natuurgebied. Dat maakt onze gemeente tot een prachtige plek die jaarlijks ook veel mensen van buiten onze gemeente aantrekt. COVID-19 heeft ons opnieuw doen inzien hoe belangrijk natuur in onze directe leefomgeving is. Veel mensen zochten de afgelopen tijd de natuur in eigen land op en leerden deze opnieuw waarderen. Daarom en omdat de natuur steeds meer onder druk komt te staan door uitbreiding van menselijke activiteit en recreatie, wil D66 zich actief inzetten voor behoud, bescherming en uitbreiding van natuur in Leudal. Daarbij richten wij ons niet alleen op onze heide- bossen- en andere natuurgebieden, maar ook op de natuurwaarde van ingerichte gebieden. Dat verbetert de kwaliteit van onze directe woonomgeving en kan ook nog eens kosten besparen. Duidelijk win-win.

Natuurbehoud

Tungelroyse beek - bij Ell Beeld: Leo Schouten

Dat gemeente moet investeren in het behoud van de natuur en zorgen voor een betere verbinding van de diverse natuurgebieden in Leudal. Het is belangrijk geen uitbreiding van menselijke activiteiten toe te staan ten koste van bestaande natuur. Zoek samen naar betere alternatieven. Om iedereen ook op de langere termijn van de natuur te laten genieten stimuleert en faciliteert de gemeente recreatie, maar niet ten koste van de natuur. Er is een goed handhavingsbeleid nodig om verstoring en vervuiling te voorkomen.

Groen met meer natuurwaarde

Wandeling Leudal

Wandeling Leudal - Beeld: Leo Schouten

Een groen gazon of een veld met maïs ziet er wel groen uit maar heeft nauwelijks natuurwaarde. De gemeente moet een actieve rol spelen op het gebied van voorlichting over het belang van biodiversiteit en lokale initiatieven op dit vlak ondersteunen. Met relatief eenvoudige middelen kan de natuurwaarde van het openbaar groen verbeterd worden, zoals bijvoorbeeld door verharding te vervangen door groen, de aanplant van natuurlijke soorten en natuurvriendelijk bermbeheer. Geld dat vrijkomt door slimmer onderhoud wordt gebruikt voor subsidies aan particulieren t.b.v. vergroening van tuinen en bedrijventerreinen. Om de natuurwaarde van het buitengebied te verhogen worden agrariërs geholpen met de ontwikkeling naar een gevarieerder en natuurlijker platteland.

Leudal - Boomstam onder het mos Beeld: Leo Schouten

Samenvattend

D66 wil de komende periode de natuur een handje helpen door in te zetten op:

  • Vergroening en verhogen van de natuurwaarde van openbaar en particulier groen, we planten 37.000 bomen extra in de komende jaren
  • Stimuleren en faciliteren van recreatie in de natuur maar niet ten koste van de natuur
  • De natuur beschermen en vervuiling van de natuur tegen gaan d.m.v. goede handhaving
  • Agrariërs stimuleren de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten
  • Verbeteren van de verbinding van de diverse natuurgebieden in de gemeente