Hoofdstuk 9:
Een gemeente waar iedereen vrij kan zijn (diversiteit)

Iedereen binnen de gemeente Leudal moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, beperking, achtergrond of uiterlijk. Deze vrijheid is namelijk lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Iedere bewoner moet onbelemmerd kunnen meedoen in de dagelijkse gang van zaken. D66 Leudal wil de inclusiviteit en veiligheid binnen de gemeente verbeteren met als doel om niemand te laten vallen.

Een veilige leefomgeving voor iedereen

Diversiteit - Beeld: D66

Een gemeente, waar iedereen veilig over straat durft te lopen ongeacht seksuele voorkeur, genderidentiteit, achtergrond of uiterlijk. Het is in ieders belang om een gevoel van veiligheid te creëren. D66 Leudal wil een gerichter en inclusiever beleid voeren door de bewustwording van thema’s als racisme, discriminatie en verschillende genderidentiteiten en seksuele oriëntaties te verhogen.
Volgens D66 kan bewustwording het best zo vroeg mogelijk gecreëerd worden. Onderwijs speelt hierbij een uiterst belangrijke rol. Samen met het basisscholen en het middelbaar onderwijs willen wij ervoor zorgen dat deze thema’s openlijk besproken kunnen worden en dat de jeugd met haar vragen daar terecht kan, zodat ieder persoon zich comfortabel voelt. Daarnaast wil de gemeente een aanspreekpunt worden voor mensen die zich niet veilig voelen, slachtoffer zijn van racisme of te maken hebben met één of andere vorm van discriminatie.

Vrouwen in de top

Gemeente Leudal wil meer gelijkwaardigheid op alle fronten. Nog steeds is het een bekend beeld in de politiek dat meer mannen, zowel nationaal als lokaal, politiek betrokken zijn.
Daarom is het zaak dat meer vrouwen betrokken worden binnen de gemeentelijke politiek.
Vrouwen zorgen voor een betere balans en diversiteit, en daarmee ook voor een sterkere afspiegeling van de bevolking.

Samenvattend

Om een gemeente te worden waar ieder zich vrij voelt wil D66 de komende periode inzetten voor de volgende zaken:

  • Betere voorlichting omtrent diversiteit van seksuele voorkeur, genderidentiteit, beperkingen, uiterlijk en achtergrond.
  • Een aanspreekpunt vormen voor mensen, die slachtoffer zijn van pestgedrag, racistische uitlatingen en discriminatie.
  • Meer vrouwen betrekken in de politiek.