Hoofdstuk 11:
Een culturele en kunstzinnige gemeente (kunst & cultuur)

Leudal heeft een rijk verenigingsleven dat voor een levendige cultuur zorgt, kunst is al jaren een ondergeschoven kindje in onze gemeente. Afgezien van muziekonderwijs is er met name voor kinderen en jongeren op het gebied van kunst en cultuur nauwelijks iets te beleven. Dit alles vraagt om een meer culturele en kunstzinnige gemeente.

Cultuur en kunst voor kinderen en jongeren

De gemeente moet steun blijven bieden voor muziekonderwijs voor kinderen en jongeren. Samen muziek maken is een belangrijk onderdeel van een goede ontwikkeling voor kinderen en jongeren. Culturele en kunstzinnige educatie kost geld. Er moet daarom meer geld worden uitgetrokken om kinderen en jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen. De inzet van combifunctionarissen op scholen voor kunst en cultuur moet worden voortgezet. Kinderen en jongeren moeten gestimuleerd worden hetgeen ze geleerd hebben te tonen. Daarom moet jaarlijks een kunst -en cultuurdag voor kinderen en jongeren worden georganiseerd in Leudal.

Jongeren cultuur

In Leudal missen we een jongerencultuur. Jongeren hebben in hun vrije tijd nauwelijks iets waar ze samen kunnen zijn en hun dingen te doen. De jeugd heeft de toekomst, dus moeten we er voor zorgen dat de jongeren ook een plek vinden in hun vrije tijd om met elkaar de tijd door te brengen. Daarom willen we een Leudalfestival voor jongeren laten organiseren. Ook dienen initiatieven van jongeren positief benaderd te worden door hen financieel en organisatorisch te ondersteunen.

Samen zijn we sterk

Carnaval Heythuysen - Beeld: Robert Sanders

Een rijk kunst- en cultuurleven staat en valt met onze verenigingen en organisaties op dit gebied. Een belangrijke uitdaging is een betere samenwerking tussen deze partijen. Daardoor kunnen ze elkaar versterken en de gemeente cultureler en kunstzinniger maken. De gemeente moet de organisaties daarbij helpen. Dit kan door ze samen te brengen maar ook door financiële bijdrages te verstrekken.

Ere wie ere toekomt

Limburg Festival - Natuurlijk Theater Leudal Beeld: Leo Schouten

De beoefenaars van kunst en cultuur worden nog onvoldoende gewaardeerd door de gemeente. Daarom moet er meer aandacht komen voor die beoefenaars. Dit kan met meer ruimte geven voor concerten, optredens en exposities. Maar ook door het instellen van een jaarlijkse culturele en
kunstprijs van de gemeente Leudal voor personen en organisaties die kunst en cultuur bevorderen in onze gemeente.

Samenvattend

Om een culturele en kunstzinnige gemeente te worden wil D66 de komende periode inzetten op de volgende zaken:

  • Meer geld voor kunst en cultuur educatie
  • Kunst- en cultuurdag voor kinderen en jongeren
  • Leudalfestival voor jongeren
  • Samenwerking kunst -en culturele organisaties bevorderen
  • Jaarlijkse kunst- en cultuurprijs