Hoofdstuk 12:
Een gemeente die jou laat ondernemen (ondernemen)

Leudal kent vele ondernemers. Van klein tot groot, van de schoonheidsspecialiste in Hunsel tot BASF in Nunhem. Leudal kent zo’n 3.500 ondernemers. Deze duizenden ondernemers vragen om een gemeente, die staat voor een goed ondernemersklimaat.

Ondernemers verdienen steun

BASF Nunhem - Beeld: Benjamin Vissers

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het water menig Leudalondernemer tot aan de lippen staat. De gevolgen van deze crisis zijn nog dagelijks zichtbaar. Vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn hard geraakt door de maatregelen om de gevolgen van het coronavirus te bestrijden. Wij willen een gemeente, die er is voor ondernemers in zware tijden. Ondernemers kunnen ook steun krijgen in de vorm van een gesprek met de wethouder. Door maandelijks een inloopspreekuur te houden met de wethouder economische zaken hopen wij de drempel tot de gemeente te verkleinen.

Ondernemers die willen groeien gaan we helpen

Leegstand bedrijfspand te Kelpen - Beeld: Robert Sanders

Ondernemers met een uitbreidingswens gaan we met maximale inzet ondersteunen. Zo proberen we bedrijven en dus werkgelegenheid in onze eigen gemeente te houden. Wij zijn voorstander van een nieuw industrieterrein tussen Kelpen-Oler en de A2.
Er komt een startersloket om startende ondernemers te helpen bij het opstarten van hun eigen onderneming. Daarnaast faciliteert de gemeente de mogelijkheid voor ondernemers om meer te adverteren, met name op digitale borden.

Wij willen tevreden ondernemers

Leudal moet trots zijn op haar ondernemers. Tevreden ondernemers zorgen ervoor dat zij kunnen doen wat ze het liefste doen: ondernemen. Om ervoor te zorgen dat ondernemers optimaal kunnen ondernemen houdt de gemeente Leudal als pilot een onderzoek over het vestigingsklimaat in de gemeente en vergelijkt dit met andere gemeentes.

Samenvattend

Om een gemeente te worden, waar ondernemers kunnen ondernemen, wil D66 de komende periode (2022-2026) inzetten op de volgende zaken:

  • Er komt een maandelijks inloopspreekuur voor ondernemers
  • Bedrijven, die willen uitbreiden worden daar waar mogelijk geholpen
  • D66 wil een nieuw industrieterrein tussen Kelpen-Oler en de A2.
  • D66 wil gereguleerde grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten om te zorgen voor fatsoenlijke huisvesting en om te voorkomen dat er te veel woonhuizen in woonwijken worden opgekocht.
  • De sluitingstijd in het weekend voor horecagelegenheden wordt flexibel, mits de overlast beperkt blijft.
  • Leudalondernemers krijgen voorrang bij de mogelijke aanschaf van een gemeentelijk pand of grond. Bij de inkoop van de gemeente Leudal wordt altijd eerst gekeken binnen de gemeentegrenzen.