Wijziging buslijn in Heythuysen

In oktober 2022 heeft de fractie van D66 raadsvragen gesteld naar aanleiding van het persbericht dat buslijnen van Arriva niet meer over de St Antoniusstraat en de Biesstraat door Heythuysen zouden rijden, maar over de Walk. Drie bushaltes zouden vervallen en vervangen worden door een bushalte aan de provinciale weg Horn-Meijel bij het gemeentehuis.
D66 maakt zich zorgen dat dit het gebruik van de bus voor inwoners van Heythuysen minder aantrekkelijk zou maken. Verder vindt D66 het een probleem dat de buurtbuslijn 796 geen bushalte zou delen met de verlegde buslijnen 371 en 372, hetgeen het overstappen zou bemoeilijken.

Gesprek met Arriva

Bus 371 op de Sint Antoniusstraat - Beeld: Leo Schouten

Naar aanleiding van de vragen liet Arriva weten graag toelichting te geven op de plannen. Op 22 november hebben het commissielid Job van den Kerkhof (een frequent gebruiker van buslijn 372) en het raadslid Leo Schouten (gebruikt enkele malen per jaar buslijnen 371 of 372) namens D66 gesproken met een vertegenwoordiger van Arriva en een ambtenaar van de provincie (de provincie is verantwoordelijk voor de aanbesteding van het openbaar vervoer).

Tijdwinst door aanpassing

Aanpassing van de buslijn is al lang geleden voorbereid. De rit over de St. Antoniusstraat en de Biesstraat is lastig voor de grote bussen door de chicane + 30-km zone bij de basisschool en het drukke verkeer op deze straat. De bussen lopen regelmatig vertraging op, waardoor passagiers de aansluiting op de treinen in Roermond vaak missen. Door het verleggen van de buslijn zou 2-3 minuten gewonnen kunnen worden, hetgeen positief werkt op de punctualiteit van de dienstregeling.

Meer bussen in ochtendspits

Bushalte Centrum, Heythuysen - Beeld: Leo Schouten

Door Job van den Kerkhof werd opgemerkt dat in de spits bus 372 nu al vaak vol is in Roggel en dat passagiers uit Heythuysen moeten staan in de bus, terwijl passagiers in Baexem soms niet eens meer mee kunnen. Arriva had nog een belangrijk nieuwtje voor ons, met ingang van het nieuwe rooster, zal bus 372 vier keer per uur rijden in het ochtend spitsuur! Hopelijk kan de buslijn zo de grote drukte op dat tijdstip beter kunnen verwerken. Buslijn 372 is een speerpunt voor Arriva. Buslijn 371 zal één keer per uur blijven rijden (naar Weert), maar op bepaalde uren van de dag met kleiner materieel.

Nieuwe bushalte

Gemeentehuis Leudal - zicht op Heythuysen Beeld: Leo Schouten

Op de provinciale weg vlakbij de voetgangersoversteekplaats bij het gemeentehuis zal een nieuwe bushalte gemaakt worden. De provincie heeft daarvoor inmiddels de vergunning gekregen en hoopt dat de werkzaamheden snel kunnen beginnen. Bij de bushalte komen vooralsnog maar twintig fietsstallingen. D66 denkt dat dit te weinig is, het aantal gestalde fietsen bij de huidige haltes (die gaan vervallen) is vele malen hoger. Volgens de provincie kan het aantal stallingen voor fietsen later vergroot worden als dat nodig blijkt te zijn.
De bushalte is niet op tijd gereed voor de ingangsdatum van de nieuwe dienstregeling. Zo lang zal de bus als “omleidingsroute” gebruik blijven maken van de oude route. Als de bushalte klaar is, zal de bus over de nieuwe route gaan rijden.

Aansluiting lijn 796

Voor D66 was het ook een verrassing dat buslijn 796 toch een andere route gaat rijden. Deze bus zal niet de Biesstraat nemen, maar over de Dorpsstraat rijden naar de rotonde bij het gemeentehuis en zal dan ook gebruik kunnen maken van de nieuwe bushalte. Passagiers die willen overstappen van lijn 796 naar de lijnen 371 en 372 hoeven dan niet enkele honderden meters van de ene naar de andere halte te lopen. De eindbestemming van bus 796 blijft het parkeerterrein van het gemeentehuis.

Conclusie

D66 stelt het op prijs dat Arriva en de provincie bereid waren om nadere toelichting te verstrekken. De verhoging van de frequentie van lijn 372 in de ochtendspits is een verbetering, en de betere aansluiting van buslijn 796 op de andere buslijnen is een aanzienlijke verbetering in vergelijking met de oorspronkelijke plannen. D66 maakt zich wel zorgen over het aantal geplande stallingsplaatsen voor fietsen bij de nieuwe bushalte en zal dit nog aan de orde stellen.

Nieuwe dienstregeling

Update: Arriva heeft de nieuwe dienstregeling gepubliceerd. Hier vindt U de informatie over de wijzigingen.