Wat is het sociaal wettelijk minimum?

De gemeenteraad van Leudal heeft op 1 november 2022 een motie aangenomen, waarin de gemeente wordt gevraagd om huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal wettelijk minimum te steunen met een extra uitkering van €250. De fractie van D66 vindt dat deze uitkering zo snel mogelijk moet worden uitgekeerd en vroeg in de raadsvergadering aan wethouder van Helden om vaart te maken.

Komt U in aanmerking?

geld - Beeld: Leo Schouten

Maar om voor deze uitkering in aanmerking te komen, moet de gemeente:
– of U kennen (U heeft al eerder een uitkering gekregen);
– of U moet nu een aanvraag indienen.
Dat laatste betreft met name huishoudens tussen de 120% en 150% van het sociaal wettelijk minimum.

Maar niet iedereen weet, hoe hoog het sociaal wettelijk minimum bedraagt.

Hoe hoog is sociaal wettelijk minimum?

In het bovenstaande document kunt U lezen hoeveel het sociaal wettelijk minimum bedraagt, en hoe hoog het inkomen is op 120 en 150% van dat sociaal wettelijk minimum inkomen.
Voor vele gemeentelijke regelingen geldt dat het inkomen lager moet zijn dan 120% (bijvoorbeeld individuele inkomenstoeslag, persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden, maatschappelijk actief bonus). Voor de op 1 november aangenomen motie ter bestrijding van de armoede is de grens gelegd op 150%.