Plannen voor Mariabosch

Op 30 januari hebben leden van de gemeenteraad en de commissie fysiek en sociaal een werkbezoek gebracht aan het Samen Zorgen Huis in Baexem. Het Samen Zorgen Huis maakt onderdeel uit van het complex Mariabosch in Baexem, dat al enig tijd leeg staat.

Samen Zorgen Huis voorziet in behoefte

Samen Zorgen Huis - te Baexem Beeld: Leo Schouten

Het Samen Zorgen Huis voorziet in een grote behoefte. Inwoners die moeten herstellen of behoefte hebben aan palliatieve zorg, kunnen door de huisarts verwezen worden naar het Samen Zorgen Huis. Het Samen Zorgen Huis kent een hoge bezettingsgraad, maar de financiering is een probleem. De energieprijzen zijn een probleem, en de kamers zijn te groot voor kortdurende zorg. Het Samen Zorgen Huis mag van de verzekeraars wel uitbreiden van 18 naar 26 kamers.

Rest complex in slechte toestand

Het Samen Zorgen Huis is gehuisvest in het complex Mariabosch. Plannen om de rest van het complex te verbouwen en geschikt te maken voor appartementen en woningen zijn niet van de grond gekomen. Het poortgebouw en het middengebouw zijn inmiddels in een erg slechte toestand.
Proteion (beheert het Samen Zorgen Huis), de stichting Samen Zorgen Huis Leudal en PROVAMA (de projectontwikkelaar) hebben daarom plannen ontwikkeld om het hele complex te ontwikkelen en ook een oplossing te vinden voor het exploitatieprobleem van het Samen Zorgen Huis.

Poortgebouw

Allereerst wordt het poortgebouw opgeknapt en hier 26 kamers voor het Samen Zorgen Huis gerealiseerd. De kamers zijn kleiner en geschikter voor kortdurende zorg. Ook zal het gebouw energiezuiniger worden. Een gemeenschappelijke ruimte met terras wordt gerealiseerd in de poortruimte (met een glazen pui).

Middengebouw

Presentatie van de plannen - voor het Samen Zorgen Huis te Baexem Beeld: Leo Schouten

Hier wil Provama samen met Wonen Zuid het huidige middengebouw slopen en vervangen door twee wooncomplexen met in het ene complex 20 sociale huurwoningen en in het andere complex 20 vrije sector woningen (huur en koop).

Kapelgebouw

Hier is nu het Samen Zorgen Huis gehuisvest. Er zijn 18 kamers van om en nabij de 60 vierkante meter. Hier zullen appartementen voor ‘wonen met zorg’ worden gerealiseerd. Ook blijft er een gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners van dit deel.
Bewoners die behoefte aan zorg (in het kader van WMO), maar geen 24-uurs zorg, kunnen hier wonen. De plannen voor dit deel waren nog het minst uitgewerkt.

Verdere plannen

Gang van het Samen Zorgen Huis te Baexem - Beeld: Leo Schouten

Er zijn nog plannen voor enkele starterswoningen in het park rond het complex.
De initiatiefnemers willen de vergunningaanvraag voor het poortgebouw in april indienen en voor de middenbouw in mei-juni. De gemeente en gemeenteraad werd opgeroepen hier aan mee te werken.
De plannen werden door de aanwezige raads- en commissieleden welwillend ontvangen.