Levendige discussies op dorpsoverleg Ittervoort

De fractie van D66 brengt zoveel mogelijk bezoeken aan de bijeenkomsten van dorpsraden, om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de verschillende dorpen. Zo is de fractie recent in Heythuysen, Roggel en Grathem geweest. Op maandag 16 januari hebben Christine Houben en Leo Schouten een bezoek gebracht aan de bijeenkomst van het dorpsoverleg Oet Ittervoort.

Goed bezocht

bijeenkomst dorpsoverleg Ittervoort - op 16 januari 2023 Beeld: Leo Schouten

Het was een goed bezochte avond met meer dan 50 aanwezigen. Het nieuwe bestuur deed verslag van de activiteiten in de afgelopen twee jaar en de plannen voor het komende jaar.

Santforterweg

Er waren enkele nieuwe bewoners die wat teleurgesteld waren over de activiteiten in het dorp. Ze hadden meer evenementen verwacht. Bewoners van de Santforterweg maken zich zorgen over het sluipverkeer in hun straat en vooral over plannen voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in hun kleine buurt.

Wonen en speeltuinen

drukke discussies aan de tafels - bij dorpsoverleg Ittervoort op 16 januari 2023 Beeld: Leo Schouten

Het dorpsoverleg wil zich bezig houden met de speeltuinen en plantsoenen. Verder willen het dorpsoverleg met de gemeente in gesprek over de mogelijkheid om het terrein van de (binnenkort) oude school te gebruiken voor woningbouw en ondernemers.
De nieuwe werkgroep (kleine) evenementen wil activiteiten gaan organiseren in het dorp. Dit viel in goede aarde bij de nieuwe bewoners van het dorp.
Aan tafels werden de plannen van de werkgroepen besproken en ideeën ingebracht.

Communicatie

Een probleem voor de inwoners en het dorpsoverleg is de communicatie. Hoe kunnen inwoners geïnformeerd worden over plannen en activiteiten. Via de social media wordt niet iedereen bereikt, en het huis-aan-huis blad wordt gemist.
Misschien is de recent aangenomen D66 motie over electronische informatieborden een goed idee 😉