Fietsers en auto’s gescheiden brug Neerbeek

Vanavond gaf de gemeenteraad van Leudal groen licht voor de aanpassingen aan het ‘Kunstwerk Neerbeek’. Omdat het realiseren van de fietsbrug niet past binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan diende door de gemeente een herziening doorgevoerd te worden. Dit vond tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 april 2021 plaats.

Bestemmingsplan

D66 Leudal heeft ingestemd met de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan. Het fietspad komt hierdoor verder van de weg te liggen. Voetgangers en (brom)fietsers worden duidelijker gescheiden van automobilisten. Dit zorgt voor een veiligere situatie.
De provincie Limburg is voornemens om een bestaand kunstwerk (N273) over de Neerbeek te vervangen (zie afbeelding hieronder). In de huidige situatie wordt gebruik gemaakt van één kunstwerk voor zowel auto- als fietsverkeer.

Aparte brug voor fietsers

In de toekomstige situatie worden dit twee aparte kunstwerken. Eén voor het langzame verkeer (fiets) en één voor autoverkeer. Het nieuwe kunstwerk voor het snelverkeer komt op dezelfde locatie als de huidige brug terug. De nieuwe fietsburg wordt direct ten westen van de bestaande fietsbrug gerealiseerd.
Ten behoeve van deze ruimtelijke ontwikkeling wordt tijdelijk ten oosten van de bestaande brug een nieuwe tijdelijke brug aangelegd om het auto- en fietsverkeer te kunnen omleiden. Dit wordt gedaan omdat het oude, reeds aanwezige, fietspad niet bereikbaar is tijdens de werkzaamheden. Daarom wordt een tijdelijke fietsbrug (bypass) naast de aanwezige brug neergelegd.
Realisatie van de fietsbrug vindt plaats binnen het gebied zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. Hierbij is te zien dat het fietspad in één rechte lijn is doorgetrokken en op afstand van de (provinciale)weg blijft. Dit zal voor een veiligere situatie zorgen doordat de verschillende vervoersstromen separaat van elkaar liggen.