Heibloem behoudt school

De basisschool in Heibloem wordt overgenomen door de Stichting Katholiek Basisonderwijs Meijel (SKBM). Vanmiddag, 22 juli 2021, tekenden De Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) en SKBM een intentieovereenkomst. Beide partijen streven ernaar om uiterlijk 1 januari 2022 alle formaliteiten afgewikkeld te hebben. Onderstaande is het bericht van de gemeente Leudal. D66 Leudal is blij om te vernemen dat de school in Heibloem open blijft!

In december 2020 gaf SPOLT de medezeggenschapsraad (MR) van De Heihorst aan, op grond van onderwijskundige en bedrijfseconomische motieven, onvoldoende perspectief te zien voor een zelfstandig voortbestaan van de Heibloemse basisschool. In april j.l. gaf SKBM te kennen de mogelijkheden te willen onderzoeken om de school open te houden. Dit onderzoek is voor De Heihorst positief. De deelnemende partijen zijn in goed onderling overleg tot de overname van basisschool De Heihorst gekomen. SKBM heeft aangegeven dat ze, bij voldoende aanbod van leerlingen, de basisschool in ieder geval gedurende 8 jaar open wil houden. Om de overname te kunnen realiseren levert ook de gemeente een financiële bijdrage. Al het personeel van basisschool de Heihorst in Heibloem wordt eveneens overgenomen door SKBM.

Basisschool de Heihorst te Heibloem - Beeld: Leo Schouten

Goed nieuws

SPOLT-bestuurder Gérard Zeegers: ‘Wij begrijpen de zorgen van de inwoners van Heibloem over de leefbaarheid van hun dorp bij het sluiten van de school. Toen SKBM ons dit voorjaar te kennen gaf de mogelijkheden te willen onderzoeken om de school open te houden, hebben wij onze volledige medewerking toegezegd. Met de zomervakantie voor de deur is er nu gelukkig helderheid voor ouders, kinderen en collega’s, en dat is goed’.
Directeur Paul Engels SKBM: “Heel fijn dat we voor de zomervakantie nog duidelijkheid kunnen verschaffen aan alle betrokkenen. Nu eerst voor iedereen een welverdiende vakantie en daarna vol vertrouwen verder werken aan vernieuwend en inspirerend onderwijs op De Heihorst.”

Wethouder Robert Martens (D66)

“Niet alleen de gemeente en ik als wethouder, maar alle partijen zijn verheugd dat we basisschool De Heihorst in Heibloem open kunnen houden. Ondanks het feit dat de directe invloed die we als gemeente op het aanbod en de kwaliteit van dit onderwijs- omdat het niet in de vorm van ‘openbaar onderwijs’ is georganiseerd- beperkt was. De basisschool draagt bij aan de leefbaarheid van Heibloem en het is heel goed nieuws dat we hier invulling aan kunnen blijven geven.”