Kennismaking met Waterschap

Woensdag 20 december heeft de D66-fractie een informeel overleg gehad met vertegenwoordigers van de fractie Water Natuurlijk in het Waterschap Limburg.

Water Natuurlijk

Overleg fracties D66-Leudal en Waterschap Natuurlijk - gemeentehuis Leudal Beeld: Leo Schouten

Water Natuurlijk is een samenwerking van onder andere D66 en Groen Links. Voor Water Natuurlijk is het D66-lid Iris Erkens lid van het algemeen bestuur (~de raad van het waterschap) en het D66-lid Luc Hagens is burgercommissielid. Waterschap en gemeente komen elkaar op vele manieren tegen, maar toch is de bestuurslaag van het Waterschap redelijk onbekend.
Om elkaar in de toekomst beter te kunnen vinden, hebben de fracties elkaar informeel ontmoet op het gemeentehuis in Leudal.

Waterbloem

Jan Jacobs - projectleider Waterschap, geeft uitleg over de plannen in het gebied Waterbloem Beeld: Leo Schouten

Twee ambtenaren van het Waterschap, Jan Jacobs en Laura Brugman, gaven een presentatie over de projecten die het Waterschap uitvoert op het grondgebied van de gemeente Leudal.
Eén zo’n project is Waterbloem (het gebied oostelijk van Heibloem tot aan het afwateringskanaal). Daar probeert het waterschap de waterhuishouding zodanig te regelen, dat het water van het agrarisch gebied niet wordt afgevoerd door het natuurgebied Waterbloem. Het voedselrijke water is een groot probleem voor de natuur. In de zomer moet juist weer de verdroging worden tegengegaan.

Werkzaamheden waterschap

Het waterschap probeert de kwaliteit van het water te verbeteren, probeert de verdroging tegen te gaan en bevordert dat de boeren in het seizoen op het land kunnen werken.
Het waterschap is ook verantwoordelijk voor de dijken langs de Maas.

Gemeentelijk riool

Kaartje met overstorten van het riool - op de beken in gemeente Leudal Beeld: Leo Schouten

Op verschillende plaatsen in Leudal zijn er overstorten van het riool op de beken.
Dit is een probleem omdat op die manier water in de beken komt, dat vervuild is. Er wordt met de gemeente gewerkt om dit probleem te verminderen. In nieuwe wijken worden opvangbekkens gecreëerd, waar het water in de grond kan wegzakken. De gemeente stimuleert samen met het waterschap dat de afwatering van particuliere huizen (en bedrijven) wordt ontkoppeld van het riool. Dat vermindert het probleem voor de beken en is goed voor de grondwaterstand.

De fracties hebben afgesproken elkaar vaker te zullen ontmoeten en kunnen elkaar nu beter vinden als dat nodig is.