Leiden kiest voor een schone toekomst op het water

Leiden gaat stap-voor-stap toewerken naar uitstootvrij varen over de grachten. Een meerderheid van de Leidse gemeenteraad steunde dit voorstel van de Partij voor de Dieren en D66. Zij willen ervoor zorgen dat de toekomst op de Leidse grachten emissievrij, stiller en schoner wordt. Waarbij ook oog is voor de zorgen van de rederijen en booteigenaren. 

PvdD raadslid Lianne Raat: “Voor de Partij voor de Dieren gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Met een uitstootvrije zone op het water zetten we een belangrijke stap om de stad leefbaar te houden voor mens, dier en natuur”.
 
D66 fractievoorzitter Sander van Diepen: “Met dit voorstel zetten we een nieuwe stap naar een leefbare stad. Stapsgewijs gaan we toewerken naar uitstootvrij varen en daarmee een schone toekomst op het water”.

Schoon water

Leiden werkt toe naar een klimaatneutrale stad. Die verduurzaming moet ook plaatsvinden op het water. Daarnaast draagt het bij aan een gezondere leefomgeving, doordat elektrificatie zorgt voor een schonere lucht, stiller is en bijdraagt aan betere waterkwaliteit. Want de staat van buitenboordmotoren in de grachten laat nogal eens te wensen over, en regelmatig zijn olievlekken te zien in het water.

Stapsgewijs naar duurzaam varen

Met het voorstel wordt het startschot gegeven voor een emissievrije zone op de Leidse wateren. Het stadsbestuur wordt opgeroepen om stapsgewijs aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door nieuwe vergunningen eerst enkel voor elektrische boten te verstrekken en met elektrische laadpalen de transitie te faciliteren. Op termijn zullen ook bestaande ligplaatsvergunningen voor niet-elektrische boten ingetrokken worden en de toegang worden ontzegd.

Zorgen in de stad

De afgelopen week zijn er vele gesprekken gevoerd met de rederijen en inwoners. De initiatiefnemers hebben oog voor de zorgen in de stad, en benadrukken dat de uitvoering niet op stel en sprong gemaakt wordt. Voor de bestaande vergunningen zal eerst gekeken worden naar de meest vervuilende motoren en wordt rekening gehouden met afschrijfperiodes. Voor varend erfgoed en evenementen op het water blijven uitzonderingen mogelijk.