De Leidse D66 fractie gaat door met openbare fractievergaderingen

Sinds begin van dit jaar gaat de fractie van D66 Leiden het stadhuis uit en de stad in. Ook de komende maanden vergadert de fractie weer op openbare plekken in de stad. In april zijn we te gast bij Stichting Lumen, in mei bezoeken we Wijkvereniging Transvaal en in juni is Stichting Fatih gastheer.

Openbare fractievergaderingen

De politieke partij trapte de vergadertour in januari af bij Speeltuinvereniging ‘Ons Eiland’ in het Zeeheldenkwartier en is sindsdien ook in de wijken Stevenshof en Merenwijk langs geweest. Buurtbewoners en belangstellenden worden uitgenodigd hierbij input te geven. De eerste vergaderingen op locaties in de stad werden behoorlijk bezocht door wijkbewoners. D66 experimenteert hiermee met een nieuwe vorm van democratische vernieuwing. Raadslid IJsbrand Olthof: “Na de positieve ervaringen van de afgelopen maanden, gaan wij door met onze openbare fractievergaderingen. Wij hebben hiermee al veel waardevolle input opgehaald en daarmee blijkt maar weer dat in de buurt of bij maatschappelijke organisaties zelf vaak de beste ideeën te vinden zijn. Via de politiek kunnen we deze expertise omzetten in beleid. Dat wil de fractie voor elkaar krijgen door de politiek dichter naar de inwoners te brengen.”

D66 vergadertour

De D66 vergadertour is iedere maand op een andere locatie in Leiden. Iedere wijkvereniging, sportclub of maatschappelijke organisatie wordt daarom van harte uitgenodigd zich aan te melden als vergaderlocatie. Dat kan eenvoudig via het e-mailadres [email protected]. Op de maandagavonden zijn buurtbewoners en belangstellenden vanaf 19.00u van harte welkom om wensen, bedenkingen of vragen over de buurt te stellen aan de raadsleden van D66. Om 20.00u start de openbare fractievergadering, waarna er ruimte is om verder te praten bij de nazit. Uiteraard is er op de avond alle ruimte voor input van de bezoekers.

Planning

Inmiddels zijn ook de volgende reeks locaties ingepland:

  • Maandag 17 april Stichting Lumen (Hooigracht 12-14)
  • Maandag 22 mei Wijkvereniging Transvaal (Morsweg 55E)
  • Maandag 26 juni Stichting Fatih (Johan Wagenaarlaan 11)
  • Maandag 25 september Meerburg en Roomburg (buurthuis Matilo)