D66 gaat verder voor huisartsen

Leidse huisartsen hebben al tijden een probleem met het vinden van huisvesting. Begin 2022 schreven Leidse huisartsen daarom een brandbrief waarna een onderzoek is gestart. In maart ontving de raad een tussenevaluatie over de stand van zaken waarover de gemeenteraad donderdag sprak op initiatief van de VVD. D66 raadslid Julia de Groot: “Waar de VVD niet verder komt dan een motie die oplossingen wegstreept, wil D66 het open gesprek aangaan waar juist wél kansen liggen om dit op te lossen”.

Verhogen van de tarieven

In het voorstel wordt gesteld dat sommige oplossingsrichtingen wettelijk niet haalbaar zijn, zoals het verhogen van de tarieven. De tarieven die huisartsen voor hun werk mogen vragen, zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). D66 kijkt echter liever wél naar de mogelijkheden. Daarom heeft De Groot het college gevraagd om een harde toezegging zodat de wethouder om tafel gaat met de NZa, het ministerie van VWS en zorgverzekeraars. Houssam Boutaïbi (GroenLinks) voegde daaraan toe dat samenwerking met andere grote steden meerwaarde heeft.

Meer huizen = meer huisartsenpraktijken

Vorige week ging de samenwerking tussen D66 en de VVD nog wel goed op dit onderwerp. De twee partijen dienden toen gezamenlijk een voorstel in om praktijkruimte voor huisartsen te creëren bij het nieuwbouwproject de Prins6. Voor dit initiatief was brede steun. Dat smaakt naar meer. De Groot: “Wij zijn als raad aan zet om ervoor te zorgen dat huisartsen worden meegenomen in grootschalige bouwprojecten. Er is al een tekort aan ruimte voor huisartsen. We moeten nu alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat het tekort niet verder oploopt door meer inwoners. Dus: meer huizen = meer huisartsenpraktijken.” Daarom zal D66 bij elk bouwproject de kansen voor huisartsen meenemen.

Korte termijn oplossingen

De urgentie van dit probleem mag niet worden onderschat. De Groot: “Huisartsen zijn letterlijk van levensbelang. Voor onze inwoners en voor de zorgketen. Deze mag niet verder overbelast raken door een tekort aan huisvesting.” Daarom wil D66 samen met alle partijen in de raad een rondetafelgesprek houden. Hierin kunnen we samen tot (korte termijn) oplossingen komen. Een van de oplossingen die D66 ziet is huisartsen tegenmoet komen in de hoge huurprijzen. We zullen dan ook binnenkort een voorstel hierop indienen.