Actieplan Prullenbak: Voor een schone en leefbare stad

Loop je een rondje met je hondje, moet je een kwartier lopen met een vol poepzakje. Heb  je net die banaan op, moet je die schil bij je houden. Te weinig prullenbakken te bekennen om je afval kwijt te kunnen. Het is dé ergernis van onze inwoners. Handhaven op het verspreiden van zwerfvuil is enorm lastig, dat bewijs hebben we inmiddels. Niemand gooit wat lukraak weg als er een BOA in de buurt is. Dus moeten we creatief zijn en vooral ons Leidenaren, verleiden om het afval op de juiste plek achter te laten. En dat betekent veel   en ruime prullenbakken. Ik maak me in de Leidse Raad hard voor praktische oplossingen. Daarom het D66 Actieplan Prullenbak.

Hoewel de overgrote meerderheid in Leiden tevreden is met het onderhoud aan de stad en het groen, laten we met z’n allen behoorlijk wat achter op straat. Zwerfvuil is voor bijna de helft van de inwoners een ergernis. Een kwart van de Leidenaren stoort zich aan ernstige hoeveelheid hondenpoep op straat. Dit zijn de uitkomsten van de jaarlijkse peilingen onder de inwoners van de stad.

Daarom lanceert D66 Actieplan Prullenbak:

Een prullenbak op elke 200 meter Je zal daarmee nooit langer dan drie minuten met afval moeten lopen. Niemand heeft dan nog een excuus om afval op straat te gooien.
Klepje op elke ondergrondse container Elke ondergrondse afvalcontainer krijgt een klepje om ook klein afval weg te doen. Nu zijn die er al her en der, maar daar moet prioriteit in komen! Zo komen er direct honderden extra afvalbakken bij voor wandelaars in de stad.
Een rolletje poepzakjes Buurtbewoners bij het parkje achter de Rembrandtstraat hebben een paar rollen poepzakjes opgehangen. Handig! Zo heeft geen baasje van de hond meer een excuus om de poep niet op te ruimen. Laten we dat op meer plekken doen met bij de vrije uitlaatplaatsen voor honden.
Stimuleer buurtinitiatieven Ook willen we dat de gemeente samen met de Leidenaren tot (nieuwe) oplossingen komt voor de aanpak van zwerfafval. Elke buurt in Leiden is nou eenmaal anders en de input van inwoners kan waardevol en werkbaar maatwerk opleveren.
Houd de parken schoon Onze prachtige parken zijn in de zomer een hotspot om te relaxen en te recreëren. En
daar mogen we trots op zijn. Echter laten mensen te vaak bierflesjes of verpakkingen van zakken chips achter wanneer zij vertrekken. Daarom willen wij dat elk park op genoeg
– strategische – plekken een (grote) prullenbak krijgt, zodat wij onze parken netjes houden.

Een initiatief van Francien Zeggelt, Raadslid D66 Leiden