Themacommissies

Binnen de Themacommissies van D66 Leidse Regio werken leden aan de inhoud binnen de afdeling. De Themacommissies vormen de lokale denktank voor de afdeling en ondersteunen de D66-fracties en het bestuur bij het formuleren van standpunten en ontwikkelen van gedachtengoed. Ook denken de werkgroepen mee met het (lokale) verkiezingsprogramma, dragen zij bij aan inhoudelijke avonden met de afdeling en schrijven zij opinieartikelen.

Ben je geïnteresseerd om mee te praten over een bepaald thema of heb je een idee voor een thema dat belangrijk is voor ons, maar staat dat hier nog niet tussen? Neem vooral contact op Mart Lubben, bestuurslid politiek van D66 Leidse Regio.

Thema Zorg & Welzijn

Welzijn gaat over het welbevinden van mensen, mentaal en fysiek. En hoe groter het gevoel van welbevinden, des te kleiner de zorgvraag. Denk daarom mee over onderwerpen als het versterken van eigen kracht, participatie en preventie. En waar zorg wel nodig is, staat de individuele zorgbehoefte voorop en komen o.a. kwaliteit, beschikbaarheid, betaalbaarheid en eHealth aan bod. Kortom, de mens staat centraal. Ook is er ruimte om buiten de kaders te kijken. Bij overlap met andere thema’s, zoals hieronder genoemd, kan denkkracht gecombineerd worden! We horen graag van je.

De voorzitter is vacant.

Thema Veiligheid

Gaat jouw hart sneller kloppen van thema’s als positieve veiligheid of cybercrime? Meld je vooral aan als je het leuk vindt om over dit soort onderwerpen mee te denken, zodat Leiden in de toekomst nog veiliger is! Laat het weten als je interesse hebt.

De voorzitter is Sanne van Os.

Thema Ruimtelijke Ordening & Bereikbaarheid

Alles wat in Leiden gebouwd of aangelegd wordt, raakt het thema van Ruimtelijke Ordening & Bereikbaarheid. Denk aan nieuwe woonwijken, gebouwen, fietsroutes, parkeren, bedrijventerreinen en het OV. Het zijn allemaal voorbeelden waar deze Themacommissie mee te maken krijgt. Van Aalmarkt tot Zeeheldenbuurt, van Ringweg tot parkeren buiten de Singels, de volle breedte van onze dynamische stad passeert de revue! Wil jij ook een bijdrage leveren aan deze Themacommissie? Meld je dan aan.

De voorzitter is Sieger Suurbier.

Thema Economie

Binnen dit thema gaan we aan de slag met de economische vraagstukken waar de Leidse Regio voor staat. Zo kijken we naar de vraag waar Leiden in de toekomst haar geld mee gaat verdienen of welke uitdagingen aangepakt moeten worden voor de transitie naar een circulaire economie. Hierbij staat voorop dat we kennis willen ophalen bij de (ervarings)deskundigen in het veld. Die ideeën vertalen we naar concrete voorstellen. Heb jij goede ideeën en wil je initiatief nemen op een economisch onderwerp? Neem vooral contact op.

De voorzitter is Lisanne van ’t Riet.

Thema Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid is iets dat breed in de stad speelt, van zonnepanelen op de daken tot de circulaire economie van Leiden. Wil je graag een steentje bijdrage om van Leiden een duurzame stad te maken? Heb je een ideeën over van hoe we Leiden hierin vooruit kunnen helpen? Meld je dan vooral aan.

De voorzitter is vacant.

Thema Digitaal

De Themacommissie Digitaal houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van de digitale overheid. Hierbij kun je denken aan digitale burgerparticipatie, toepassing van data en algoritmes en Smart City initiatieven, maar ook aan de rol van privacy & security bij toepassing van technologie. Deze kennis wordt ingezet bij Leidse vraagstukken. Lijkt het je leuk hieraan bij te dragen? Neem dan zeker contact met ons op en kijk mee.

De voorzitter is vacant.

Thema Onderwijs

Wat kunnen wij als gemeente doen om het onderwijs van kinderen en volwassenen zo goed mogelijk te faciliteren? We zoeken mensen die hier op mee willen denken. Meld je vooral aan.

De voorzitter is Lisanne van ’t Riet.

Thema Cultuur

Kunst en Cultuur hebben de kracht om individuele en maatschappelijke ontwikkeling in gang te zetten en zijn in die zin het fundament van onze beschaving. Kunst en Cultuur zijn van en voor iedereen en zouden daarom ook voor iedereen op een laagdrempelige manier beschikbaar moeten zijn. Wil je hierover meepraten? Laat het weten.

De voorzitter is vacant.

Thema Studentenzaken

Ongeveer een-vijfde van het aantal Leidse inwoners is student. Net volwassen, grote kans dat ze recent verhuisd zijn voor hun studie en een beetje zoekende naar hun plek in de wereld terwijl ze zichzelf ontwikkelen op educatief en sociaal niveau. Om de behoeften en ervaringen van deze groep goed in te schatten en te kijken hoe we de stad voor iedereen nog mooier kunnen maken, is hier dan ook een eigen Themacommissie voor. Zelf student zijn is echter zeker geen vereiste om aan te sluiten! Lijkt het je leuk om aan te sluiten bij deze nieuwe Themacommissie of heb je vragen? Stuur dan even een bericht.

De voorzitter is Birgit Schouten.

Thema Bestuur & Democratie

Hoe kunnen we de burger bij de lokale politiek betrekken? Hoe zorgen we dat de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen omhoog gaat? Hoe gaan we populisme te lijf? Met al deze thema’s houdt de themacommissie bestuur & democratie zich bezig. Een van de ideeën die we uitwerken is een burgerforum voor klimaatadaptatie. Heb je zelf ideeën? Meld je aan.

De voorzitter is Hestia Monster.