Teleurgesteld over raadsbesluit oud papier

De fractieleden van D66 zijn teleurgesteld over het genomen besluit rondom de inzameling van oud papier. Samen met PRO Kaag en Braassem hebben zij geprobeerd om een oplossing te vinden om de verenigingen en scholen, ondanks de dalende opbrengsten, een goede plek te geven in het nieuwe inzamelmodel. Helaas heeft dit geen steun gekregen in de gemeenteraad.

Dalende opbrengst van oud papier

Jarenlang hebben vrijwilligers van scholen en verenigingen oud papier opgehaald in onze gemeente. Door het dalen van de opbrengsten van oud papier stoppen de inzamelbedrijven nu met de ondersteuning van deze vrijwilligers. Hierdoor kan de papierinzameling niet meer op de oude manier worden gedaan en moet er een alternatief worden gevonden.

D66 en PRO wilden graag dat de gemeente samen met deze organisaties tot een nieuwe inzamelwijze zou komen. In de vorm van een zogenoemd hybride model. De afgelopen weken waren PRO en D66 in overleg met de andere partijen om te komen een model waar de verenigingen en organisaties ook een eerlijke kans zouden krijgen. Helaas zijn ze hier niet uitgekomen.

Rol voor verenigingen en scholen?

In het voorstel dat nu is aangenomen krijgen volgens D66 de trouwe partners, die soms al 50 jaar papier ophalen, geen eerlijke kans op een nieuwe samenwerking. De aangenomen regels bieden weinig tot geen ruimte voor eigen invulling voor de verenigingen en scholen. D66 raadslid Gino Wesselman gaf daarop aan dat hij vreest dat het slikken of stikken is voor de verenigingen. “Het zou een samenwerking moeten zijn tussen de gemeente, verenigingen en scholen. Maar op deze manier is het tekenen bij het kruisje of niks.”

Vorige maand is op verzoek van D66, PRO en CDA het voorstel van de agenda gehaald omdat nog niet alle mogelijkheden voldoende waren onderzocht. Uit een gesprek met de verenigingen blijkt dat een grote meerderheid van de organisaties die nu oud papier ophalen dat ook in een aangepaste vorm wil gaan doen. Tijdens dit gesprek kwamen er ook nog nieuwe ideeën en mogelijkheden op tafel die D66 en PRO graag een kans zouden geven. Helaas is het niet zover gekomen.

Iedereen een extra container

Bij het nieuwe voorstel voor oud papier inzameling hoort ook dat alle huishoudens in Kaag en Braassem een extra container krijgen, speciaal voor oud papier. Veel mensen zitten niet op een extra container te wachten omdat zij het oud papier toch al weg brachten of hebben er de ruimte niet voor.
Het voorstel van D66 en PRO hield ook in dat inwoners deze container alleen kregen als zij deze ook echt wilden hebben. Zij geven aan geen ruimte te hebben voor een container of het oud papier liever weg te brengen. D66 vindt het zonde van het geld om voor ieder huishouden een container aan te schaffen als inwoners er toch niet op zitten te wachten. Helaas lijkt dit nu wel te gebeuren.
Mogelijk verdwijnen ook de ondergrondse containers waardoor oud papier niet meer zelf weggebracht kan worden. D66 is van mening dat dit niet de oplossing is voor de rommel die er nu ontstaat, maar dat dit beter aangepakt kan worden door het aanleggen van groen zoals in andere gemeente al succesvol is.

Hoop op een goede afloop

D66 hoopt dat het voor de verenigingen toch nog mogelijk is om een rol te spelen bij het inzamelen van oud papier, maar vreest het ergste. Fractievoorzitter Nick van Egmond gaf aan: “Ik heb een naar gevoel overgehouden aan dit besluit. De manier waarop en de afspraken die nu worden gemaakt zijn niet zoals wij willen samenwerken met inwoners en organisaties in onze gemeente.”