D66 voor bloemrijke bermen en bos

Beeld: D66 Kaag en Braassem

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 januari is besloten om de aankomende jaren extra te investeren in projecten voor openbaar groen in Kaag en Braassem. Raadslid Gino Wesselman zei hierover “D66 is blij dat er eindelijk weer eens een plan ligt om kwalitatief en kwantitatief iets aan het groen te doen.”

Bij het opstellen van de begroting is op initiatief van D66 vier keer honderdduizend euro gereserveerd voor meer groen in de dorpen van Kaag en Braassem. Deze middelen worden nu omgezet in concrete plannen. D66 is hier blij mee. Het voorstel bestaat uit vier delen.

Bloemrijke bermen

Dit voorstel zorgt ervoor dat ongeveer 25% van de bermen omgezet worden in bloemrijke bermen. Dat worden dus tientallen kilometers aan bloemrijke bermen. D66 is blij dat er nu meer bermen zullen worden voorzien van mooie bloemen. Dit is naast een investering in het mooier maken van de gemeente ook een verbetering van de biodiversiteit.

Bos in Kaag en Braassem

D66 is blij dat we starten met de aanleg van kleine stukjes bos in Kaag en Braassem. Rondom 3 scholen gaan wij starten met de aanleg van Tiny Forests. Dit betekent ongeveer 750m2 bos in Kaag en Braassem. Een Tiny Forest is een klein dicht gegroeid bos. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen.

Bredere plantvakken

Bij stoepen (met een plantvak) die breder zijn dan 2 meter worden de plantvakken groter gemaakt. Dit betekent honderden vierkante meters extra ruimte voor groen en planten. Grotere plantvakken betekent meer ruimte voor de bomen om beter te wortelen. Dit zorgt voor stevigere bomen. Bomen spelen door de opname van CO2 een belangrijke rol bij de klimaatadaptatie. D66 is blij dat we met deze investeringen zowel bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving als aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Groen en Doen

Het laatste onderdeel van dit plan is het project “Groen en Doen”. Met dit project worden inwoners in staat gesteld om stukjes openbaar groen over te nemen van de gemeente. Om deze stukjes zelf in te richten en deze te onderhouden worden zij dan ondersteund door de gemeente. Dit is geen bezuiniging, maar een extra kans om inwoners zelf de mogelijkheid te geven voor hun eigen omgeving te zorgen. D66 ziet in dit project twee speerpunten samen komen, namelijk inwonerparticipatie en groen.

Kortom dit voorstel zorgt voor extra groen in de gemeente en daar kunnen wij als D66 alleen maar voor zijn.