Groen licht voor de boom!

D66 en Samen voor Kaag & Braassem dienen vandaag een initiatiefvoorstel in bij de gemeenteraad met vijf voorstellen om bomen te planten en beter te beschermen. Raadsleden Carsten Zwaaneveld (D66) en Hilde Bax (SvKB) komen met dit voorstel omdat bomen belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving waarin je fijn kan wonen, werken en bewegen.

Natuurlijke airconditioning

In steeds meer gemeenten geldt de 3-30-300 regel. 3 bomen in zicht, 30 procent bladerdek op straat en binnen 300 meter groen om in te ontspannen. Gelukkig staan er in Kaag en Braassem al bijna 10.000 bomen en liggen we te midden van groene polders. Toch zijn er nog genoeg wijken, straten, pleinen en tuinen waar het vooral grijs is: tegels, asfalt en beton. In het raadsvoorstel stellen zij voor voortaan 1 boom per woning te planten. Zo bereiden we onze dorpen voor op klimaatverandering. Carsten: “Bomen zijn natuurlijke airconditioners. Ze bieden verkoeling en filteren de lucht. Ook maakt het uitzicht op bomen veel mensen gelukkig. Alle reden dus extra bomen te planten en zeker te stellen dat ze gezond volwassen worden.”

Beeld: Carsten Zwaaneveld

Bescherming tegen kap

Op dit moment zijn er bijna geen gemeentelijke regels die bomen tegen kap beschermen. De Kapverordening is verouderd. Dat kan grote gevolgen hebben. Hilde: “Mooie en gezichtsbepalende rijen bomen kunnen nu bij werkzaamheden zomaar verdwijnen. Dat is een groot risico voor inwoners.” Het initiatiefvoorstel bevat daarom een voorstel om kap van bomen alleen toe te staan als er geen alternatief is. Herplant is dan in de meeste gevallen verplicht. Carsten: “We moeten af van het automatisme om bomen te kappen als goedkoopste optie. Dan vergeten we de meerwaarde die een oude, volwassen boom heeft. Of die boom nu in een tuin of aan de straat staat, het draagt bij aan insecten, vogels en onze inwoners. Als gemeente creëer je met een goede kapverordening grip op hoe een boom verplant of vervangen wordt.”

Genieten van groen

Bomen en natuur zijn er niet alleen om naar te kijken, maar ook om van te eten en genieten. We stellen voor meer vruchtdragende bomen te planten langs routes voor wandelaars, fietsers en ruiters, en bij scholen. Hilde: “Kaag en Braassem is een echte recreatiegemeente. Met ons voorstel maken we bewegen extra gezond en aantrekkelijk. En kunnen ouders al wandelend hun kinderen leren over voedsel.”

Vervolg

Na indiening van het initiatiefvoorstel volgt later dit jaar behandeling ervan in de gemeenteraad. Over de vijf beslispunten wordt gestemd. Ten behoeve van de behandeling zal het college van b&w advies geven. Ook vragen de initiatiefnemers aan inwoners met een groen hart om in te komen spreken bij de behandeling.