D66 Hoorn stelt vragen over beleid inzake darkstores

De fractie van D66 leest in de verschillende media over de opkomst van darkstores van flitsbezorgers. Een soort kleine distributiecentra midden in woonwijken, van waaruit de bezorgers naar de klanten fietsen.
D66 is een groot voorstander van kleinschalige distributie met duurzaam vervoer maar leest ook dat er in veel steden overlast wordt ervaren door dit nieuwe fenomeen.

Drukte, geluidsoverlast en verkeershinder

Deze kleine distributiecentra, die darkstores heten vanwege de vaak dichtgeplakte ramen, zijn meestal gevestigd in woonwijken, om zo snel mogelijk de boodschappen te kunnen bezorgen. Dit kan leiden tot drukte, geluidsoverlast en verkeershinder.

Daarom neemt de gemeente Amsterdam nu al maatregelen, door een jaar lang geen nieuwe darkstores toe te laten. De gemeente Den Haag werkt al aan nieuwe regelgeving voor deze oprukkende darkstores, in samenspraak met de buurt en de flitsbezorgers. 

De fractie van D66 vermoed dat het niet lang gaat duren voordat deze nieuwe trend ook in de gemeente Hoorn de kop opsteekt. En daarom heeft de fractie van D66 de volgende vragen:

  • Zijn er al vestigingen, of aanvragen voor vestigingen, van zogenaamde darkstores in de gemeente Hoorn?
  • Heeft de gemeente Hoorn als beleid betreffende deze kleine distributiecentra?
  • Zo nee, is men bereid om daar beleid op te gaan maken in de toekomst?