Arwin Rood

Beeld: D66 Hoorn

Als ondernemer in de kunst en cultuur wil ik mij graag inzetten voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterkte culturele sector. Want de laatste tijd hebben we geleerd hoe belangrijk deze twee zijn voor de stad.

  • 52 jaar
  • Amsterdam
  • Hoorn

Mijn ‘loopbaan’ binnen D66 ging in een rap tempo. Van fractievolger, commissielid, fractievoorzitter naar lijstrekker in 2018. Ik mocht in totaal 8 jaar raadslid zijn voor D66 Hoorn. 
 
Ik heb mij vanaf het begin ingezet voor verjonging in de partij en de Hoornse politiek in het algemeen. Ik ben dan ook uitzonderlijk trots op onze mooie lijst met vele jonge talenten.
 
Toch wil deze ‘oude rot’ nog de kans krijgen om een paar dossiers af te maken.
 
Als zeer actief lid van de raads-werkgroep bestuurlijke vernieuwing en voorzitter van de raads-werkgroep jongerenparticipatie heb ik het gevoel dat we op die onderwerpen grote stappen hebben gemaakt maar nog wel in de kinderschoenen staan.
 
Met de komst van de omgevingswet liggen er ook enorme kansen om onze inwoners en jongeren een nadrukkelijkere rol te geven bij de besluitvorming in de gemeenteraad. Deze kans kunnen we, als echte democraten, niet aan onze neus voorbij laten gaan. Hier zal mij voor inzetten.
 
Als ondernemer in de kunst en cultuur heb ik tijdens de coronacrisis gemerkt hoe kwetsbaar deze bedrijfstak is, maar juist ook hoe waardevol. Ik heb persoonlijk de verwondering van de kunst en de energie van liveoptredens echt gemist. Ik zie het als mijn missie om kunst en cultuursector te versterken en meer te verweven met het algemeen beleid in deze gemeente. Kunst en cultuur is immers het cement van de samenleving.
 
Als laatste denk ik dat ik met mijn ervaring een grote bijdrage kan leveren aan een jong team dat hopelijk met veel zetels zich in kan gaan zetten voor D66 in de gemeenteraad van Hoorn.

Inmiddels is het Kerkplein mijn lievelingsplek in Hoorn. Dat komt doordat het plein eindelijk is opgeknapt en de aandacht heeft gekregen dat zo’n prominent plein behoort te krijgen. Daardoor is het een aangenaam plein geworden waar het vooral in de zomer heerlijk vertoeven is op de vele terrassen. In potentie kan het nog mooier worden met de komst van het hotel in de Grote Kerk en de ambitie van D66 Hoorn om het plein zoveel mogelijk autovrij te maken.

Hoorn is een prachtige stad, maar niet iedereen in Nederland is daarvan op de hoogte. Er is dus een enorm potentieel om meer mensen te verleiden om naar onze stad te komen om te winkelen, te recreëren en te verblijven.