Start sloop oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen

De sloop van de kleedkamergebouwen van de oude hockeyvelden start maandag 23 januari. De sloop is nodig voor de toekomstige bouw van het Integraal Kinder en Expertisecentrum (IKEC) op deze locatie in Hoorn.

Gespecialiseerd sloopbedrijf Van der Bel voert de werkzaamheden uit. Die zijn op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur. De eerste week wordt asbest uit het gebouw verwijderd. Uiteraard worden deze werkzaamheden uitgevoerd conform geldende wet- en regelgeving voor het verwijderen van asbest. De weken erna worden de kleedkamers gesloopt. Ook worden de lichtmasten rondom alle velden verwijderd. De werkzaamheden duren 7 weken en zijn uiterlijk eind maart afgerond.
 
De handbal en hockeyvelden en bijbehorende hekken worden in later stadium verwijderd. Dit om het plangebied bouwrijp te maken. De verwachting is dat deze werkzaamheden starten na april 2023.
 
Ecoloog betrokken
In lijn met de wet Natuurbescherming is een ecoloog betrokken bij de werkzaamheden. Dit onder meer vanwege de in het gebied aanwezige vleermuizen.