Raadscommissie over halfverdiept parkeren locatie oude hockeyvelden  

Omwonenden van het plan voor de Oude Hockeyvelden hebben aangegeven dat zij zorgen hebben over het aantal parkeerplaatsen in het gebied. De bewoners van de Saffier hebben gevraagd of de woongebouwen van 5 en 6 bouwlagen verwisseld kunnen worden, waardoor de woongebouwen dichter bij hun woningen lager zijn. Het college heeft onderzocht of het mogelijk is om een half verdiepte parkeerkeergarage aan te brengen. Hierdoor wordt het mogelijk de woongebouwen te verwisselen en ontstaat meer ruimte voor groen, waardoor de kwaliteit van het openbare gebied verbetert. 

Het college van B en W vraagt de gemeenteraad om het voorstel voor een half verdiepte parkeergarage te bespreken in een meningsvormende raadscommissie. Dat gebeurt in de openbare raadscommissie van dinsdag 11 oktober vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het stadhuis, Nieuwe Steen 1, in Hoorn.  
 
Nota van Uitgangspunten 
26 Juli heeft het college van burgemeester en wethouders een Nota van Uitgangspunten vastgesteld met randvoorwaarden en ambities voor de herontwikkeling van het gebied oude hockeyvelden. Naast de plek waar de bebouwing komt zijn in deze nota eisen opgenomen die worden gesteld aan onder andere verkeer, parkeren, ecologie, groen, beeldkwaliteit, duurzaamheid en archeologie.  
 
Toevoegen halfverdiepte parkeergarage 
De laatste maanden is onderzocht of er binnen het plan ruimte is voor een half verdiepte parkeergarage. Uit dit onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om een half verdiepte parkeergarage aan te leggen als de middeldure woningen (grotendeels) in het koopsegment in plaats van in het middeldure huursegment worden gebouwd. Op die manier is er sprake van voldoende opbrengsten om een halfverdiepte parkeergarage te bouwen.

Concept inrichtingsplan bebouwing oude hockeyvelden met ruimte voor een halfverdiepte
parkeergarage onder en naast de vier woongebouwen. Beeld: Gemeente Hoorn

Het college legt het voorstel om een half verdiepte parkeergarage in de plannen op te nemen ter bespreking voor aan de raadscommissie.  
Het voorstel omvat: 

  • een halfverdiepte parkeergarage voor 60 auto’s voor bewoners; 
  • het draaien van de woongebouwen, zodat de 2 woongebouwen aan de zijde van de Saffier maximaal 5 bouwlagen (op een halfverdiepte onderlaag) hoog worden; 
  • 60 Middeldure woningen grotendeels in het koopsegment. 

Na de meningsvormende raadscommissievergadering neemt het college een besluit of een halfverdiepte parkeergarage aan de Nota van Uitgangspunten wordt toegevoegd.