Poort van Hoorn kan van start door ontwerp bestemmingsplannen

De volledige raad stemde in met de ontwerpbestemmingsplannen voor het Stationsgebied en het Pelmolenpad. Beide plannen maken onderdeel uit van de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Hier worden de komende jaren zo’n 1.000 nieuwe woningen gebouwd. Aan de noordkant van het station komen alle vervoersfuncties samen. Het busstation komt hier en ook komt er een grote parkeergarage voor bezoekers.

D66 is zeer tevreden met dit ontwerp bestemmingsplan. De fractie had tijdens de commissies wel aandacht gevraagd voor extra groen en voldoende waterberging binnen het gebied. Ook is door vragen van D66 het bestemmingsplan aangepast inzake de traverse over het spoor. D66 vond dat de breedte van dit ‘podium’ te rigide omschreven en aan de smalle kant. Gelukkig geeft de aanpassing wel de ruimte die dit belangrijke schakelpunt in de Poort van Hoorn nodig heeft.

Een stortvloed aan raadsmiddelen
Er lagen vele moties en amendementen op tafel om aanvullende wensen toe te voegen aan dit plan. Het werd in de vergadering al meerdere malen een verlanglijstje genoemd.

Als eerste waren er enkel moties over het mogelijk maken van ondergronds parkeren. Volgens D66 waren deze moties geheel overbodig aangezien in het voorliggende plan in het hele gebied ondergronds parkeren mogelijk is. En als we alle parkeerplaatsen onder de grond kunnen realiseren is het natuurlijk logisch dat de vrijgekomen ruimte bestemd wordt voor een andere functie. Dat mag van D66 ook groen zijn bijvoorbeeld, maar dat was volgens de wethouder makkelijk met een binnenplanse wijziging aan te passen.
 
D66 was ook tegen de moties die het geplande hotelgebouw wilde beperken. Dit hotelgebouw is in dit plan ingezet als bouwkundig element om de omgeving in twee pleinen te verdelen in plaats van één. Volgens D66 wordt het plan daar beter van.
 
Wel steunde D66 de motie van Sociaal Hoorn om 50 jongerenwoningen toe te voegen in het stationsgebied. Deze doelgroep past volgens onze fractie uitstekend in dit gebied. Aangezien deze doelgroep behoefte heeft aan kleine woningen zonder parkeerplaats dicht bij het centrum en openbaar vervoer.

De motie om een second opinion te doen naar de financiële mogelijkheden voor meer ondergronds parkeren, meer sociale woningen, meer kleinere woningen met een parkeernorm van 0, het verkleinen van het gebouw aan de zuidkant van het station en het bouwen van woningen boven het busstation steunde D66 niet. Volgens D66 biedt het bestaande plan genoeg mogelijkheden om alle wensen mogelijk te maken als de markt dat zou willen.
 
Nu de raad heeft ingestemd met de ontwerpbestemmingsplannen kunnen inwoners van 18 februari tot en met 31 maart reageren op de plannen. De nieuwe raad kan de bestemmingsplannen naar verwachting in juni definitief vaststellen. Kijk op www.poortvanhoorn.nl voor meer info over de plannen, de zienswijzeperiode en de informatieavonden over de bestemmingsplannen op dinsdag 15 februari (Pelmolenpad) en woensdag 16 februari (Stationsgebied).