Norm opgerekt om in aanmerking te komen voor een energietoeslag

De gemeente start een campagne om inwoners te wijzen op de extra energietoeslag van €550 aan huishoudens met een inkomen van 120% tot 150% van de bijstandsnorm. Deze doelgroep valt buiten de energietoeslag die het Rijk – via de gemeente – uitkeert. Gebleken is dat deze groep inwoners ook moeite heeft met rondkomen. De gemeenteraad heeft geld vrijgemaakt om deze doelgroep tegemoet te komen met een eenmalige energietoeslag. De inkomensgrenzen zijn afhankelijk van leeftijd en gezinssituatie en zijn ook te vinden op hoorn.nl/energietoeslag.

Wel stijgende kosten, geen ondersteuning
Huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebben recht op energietoeslag en andere vormen van inkomensondersteuning, zoals bijzondere bijstand of het meedoenbudget. Huishoudens die net boven de norm van 120% zitten, hebben geen recht op deze inkomensondersteunende maatregelen. Met de stijgende kosten is het voor deze groep nu ook moeilijk om rond te komen. Daarom heeft de raad geld vrijgemaakt om deze groep tegemoet te komen met een energietoeslag van  550. 
 
Inkomensgrenzen voor de energietoeslag van € 550
Huishoudens met een inkomen dat op of tussen het minimumbedrag en maximumbedrag ligt, kunnen een aanvraag indienen.
 
18 jaar tot pensioen
Alleenstaand van € 1.434,79 tot € 1.793,47
Getrouwd van € 2.049,70 tot € 2.562,12

Pensioengerechtigd
Alleenstaand van € 1.596,80 tot € 1.996,01
Getrouwd* van € 2.168,64 tot € 2.710,80
*één of allebei pensioengerechtigd
 
De genoemde bedragen zijn netto, inclusief vakantiegeld. Het eventuele vermogen speelt geen rol. 
 
Aanvragen energietoeslag
De energietoeslag wordt eenmalig per huishouden gegeven. Inwoners kunnen de energietoeslag aanvragen tot 1 juli 2023. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de gemeente Hoorn. Hoorn.nl/energietoeslag.
Dak- en thuislozen of personen in een instelling, worden uitgesloten van het recht op een energietoeslag, omdat zij geen energielasten hebben.  Heeft u in 2022 al energietoeslag van de gemeente ontvangen? Dan kunt u deze niet meer aanvragen. 
Weet u niet zeker of u in aanmerking komt of heeft u moeite met rondkomen? Neem dan contact op met de afdeling Rondkomen, of kom langs bij een van de spreekuren van 1.Hoorn.