Laatste raadsvergadering voor de verkiezingen

Op dinsdag 8 februari vindt in Hoorn de laatste raadsvergadering vóór gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart plaats. De vergadering start vanwege de volle agenda om 15:00 uur en duurt tot 22:30 uur.

Ontwerp bestemmingsplannen Poort van Hoorn, Omgevingsvisie en visie Hoornse Hoogte

Op de agenda staan een aantal grote onderwerpen. Zo besluit de raad of zij instemt met de ontwerpbestemmingsplannen voor het Pelmolenpad en het Stationsgebied en het beeldkwaliteitsplan voor de Poort van Hoorn. Stemt de raad hiermee in, dan volgt een zienswijze periode waarin inwoners kunnen reageren op de plannen. De nieuwe raad kan de definitieve bestemmingsplannen naar verwachting in juni vaststellen.
 
Ook de Omgevingsvisie staat op de agenda. Hierin staat hoe Hoorn zich moet ontwikkelen om ook in de toekomst vitaal en leefbaar te zijn. De visie Hoornse Hoogte bepaalt hoe en op welke plekken Hoorn de komende jaren verder kan groeien. De vraag is daarbij onder meer of en op welke plekken er intensiever of hoger gebouwd mag worden.
 
Overige onderwerpen
Naast deze grote onderwerpen en visies buigt de raad zich onder meer over voorstellen voor de marketing van Hoorn, de revitalisering van het Dwaalpark en de ontwikkeling van park Risdam-Noord tot een vitaal sportpark.

Volg de raad

De raadsvergadering van dinsdag 8 februari vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. In verband met de coronaregels kan hier helaas geen publiek bij aanwezig zijn. De vergadering is wel live te volgen of later terug te zien via www.hoorn.nl/raad of twitter @RaadHoorn.