De gemeenteraad van Hoorn heeft op 8 februari 2022 opnieuw een pakket aan maatregelen vastgesteld om gedupeerde ondernemers en instellingen te helpen. Wie door de coronamaatregelen zijn bedrijf stil moest leggen, hoeft bepaalde belastingen niet te betalen aan de gemeente. Daarnaast stelt de gemeente een bedrag beschikbaar voor onevenredig hard getroffen ondernemers en instellingen. Dit komt bovenop de hulp die de gemeente aan gedupeerde inwoners en ZZP-ers biedt en het steunpakket voor culturele instellingen.

Hulp voor ondernemers

De raad heeft besloten ondernemers die door corona hun werk stil moesten leggen te helpen. 

  • Ondernemers kunnen gratis uitstallingen en terrassen plaatsen.
  • Organisatoren van evenementen, kunnen gratis een evenementenvergunning aanvragen. 
  • De gemeente rekent geen havengeld aan de bruine vloot als zij een bezoek aan Hoorn brengen.   
  • Ook voor 2022 is er de Hoornse Ondernemers Tegemoetkomingsregeling (HOTR).  De gemeente stelt een bedrag van maximaal € 1.000 beschikbaar voor onevenredig hard getroffen ondernemers en instellingen. Daarmee betaalt de gemeente (gedeeltelijk) hun zakelijke gemeentelijke belastingaanslag. Wie hiervoor in aanmerking komt, krijgt automatisch bericht. Aanvragen is niet nodig. 

Subsidieregeling voor culturele instellingen

De gemeente heeft vanwege de coronacrisis extra geld van het Rijk ontvangen. Dit geld is beschikbaar voor de cultuursector. Voor het uitkeren van dit geld, heeft de gemeente een tijdelijke subsidieregeling opgesteld. Het gaat om geld voor noodsteun, herstel en ontwikkeling en eenmalige initiatieven. Culturele instellingen kunnen tot en met 2023 subsidie aanvragen via www.hoorn.nl/coronasteuncultuur.

Hulp voor iedereen

De gemeente Hoorn zet extra geld en tijd in voor hulp en ondersteuning aan iedereen die financieel is getroffen door de coronacrisis. Wie moeite heeft om rond te komen, schulden heeft of andere geldzorgen, kan contact opnemen via 0229 25 22 00 of www.hoorn.nl/rondkomen. De gemeente helpt bij  het aanspraak maken op de juiste regelingen en levert maatwerk. Er wordt bij ieders situatie gekeken wat er nodig is.