Regeerakkoord met lauwe ontwijkende antwoorden en verkeerde keuzes voor de toekomst

In een politieke arena die wordt gekenmerkt door steeds grotere tegenstellingen en polarisatie, ligt er nu een regeerakkoord op tafel van PVV, VVD, NSC en BBB. Dit akkoord heeft binnen diverse politieke en maatschappelijke kringen de nodige reacties uitgelokt. Vier van de vijf voorzitters van D66 in Westfriesland geven hun visie op de plannen en voornemens van deze coalitie. Hun reacties variëren van scherpe kritiek op de vaagheid en ontwijkendheid van de antwoorden, tot zorgen over de lange termijn gevolgen van de voorgestelde maatregelen. Wat kunnen we verwachten van deze coalitie en welke uitdagingen zien zij voor de toekomst van Nederland en hun respectievelijke gemeentes.

Beeld: D66 Westfriesland

Westfriesland

Vanuit het afdelingsbestuur lezen wij een regeerakkoord met lauwe en ontwijkende antwoorden op belangrijke maatschappelijk problemen die vandaag de dag spelen, maar ook met de bedachte antwoorden voorlopig onbestreden zullen blijven. Oplossingen voor belangrijke pijlers als een gezonde leefomgeving, gezondheidszorg, woningbouw, klimaat, onderwijs en asiel worden voorzien van een pleistertje.

De gekozen weg helpt niet mee aan een toekomstbestendig (lokaal)beleid voor een gezonde en welvarende leefomgeving, regio en land, een sterk Europa en een wereld waar we met zijn allen plezierig kunnen samenleven.

Wij betreuren deze gemiste kans. Hopelijk bieden de waarborgen van de democratische rechtsstaat en mensenrechten voldoende bescherming tegen bewegingen die het algemeen belang alleen maar verder kunnen schaden.

Muriël Molenaar, voorzitter D66 afdeling WestFriesland.

Medemblik

Tot het laatste moment was het onduidelijk of de 4 partijen met elkaar door één deur konden. Ze zijn er toch doorheen geperst. PVV, VVD, NSC en BBB hebben een akkoord. Het is gemakkelijk om er als D66-er direct forse kritiek op te uiten maar met de winst voor rechts is dit wat je kon verwachten. Het is, zoals verwacht, een beleid met de rem op vooruitgang en innovatie. Een Nederland waar boeren en vissers meer ruimte krijgen, de natuur de rekening krijgt en Parkinson wordt genegeerd. Waar mensen denken dat ze blij mogen zijn met een lager eigen risico maar andersom de premie zal stijgen. Bestaanszekerheid is een groot thema maar met terugtrekkende bewegingen uit Europa zal die alleen maar afnemen. Met samenwerken bereik je meer. 

Beloften om de asiel-immigratie terug te dringen is legitiem maar de spreidings­wet ter discussie stellen is chaos veroorzaken. Het zal de goede intenties van veel gemeenten gaan frustreren. Problematisch is dat de komende tijd veel intenties uit het akkoord stranden want regels per land veranderen kost veel tijd of gaat niet lukken. Uiteraard wordt dan weer de kaart getrokken van bureaucratie uit Brussel die de schuld krijgt en de kloof in de maatschappij wordt uitvergroot. De uitdaging voor de oppositie en dus ook D66 is hoe daarmee om te gaan maar met alleen kreten als rampzalig schieten we niks op en dat gaan we ook niet doen. 

Veel mensen die nu geen vertrouwen hebben in politiek zullen zich dan nog meer afkeren van de politiek. De grootste vijand van de coalitie is echter het echte gebrek aan vertrouwen in elkaar. Zal die stevig genoeg zijn bij de eerste problemen die zich ook onvermijdelijk gaan aandienen. 

We moeten ons ertoe verhouden maar de rem op vooruitgang zal ook onze gemeente bereiken. Het is maar de vraag of tegenover de hoge verwachtingen die worden gewekt de cursus ‘omgaan met teleurstellingen’ voldoende weerbaarheid kan geven. 

Co Vlaar, fractievoorzitter D66 Medemblik

Hoorn

Het nieuwe regeerakkoord maakt op juist zoveel belangrijke en kwetsbare dossiers de verkeerde keuzes. Er komt een boete voor jongeren die wat moeite hebben met hun studie en er dus wat langer over doen, stikstofdoelen verdwijnen uit het zicht en het komende kabinet lijkt te willen beknibbelen op neutrale informatie, door te bezuinigen op de publieke omroep en o.a. kranten en boeken duurder te maken.

Kleine stapjes die door afgelopen kabinetten de goede kant op zijn gezet worden soms zelfs in een klap weer weggevaagd. Zoals de spreidings­wet, nota bene door een VVD minister ingesteld om asielzoekers eerlijker over Nederland te verdelen. Zomaar van tafel zonder een redelijk alternatief. Ik ben erg benieuwd wat dit voor de Hoornse opgave gaat betekenen.

Niek Heijne, fractievoorzitter D66 Hoorn

Koggenland

Het hoofdlijnenakkoord komt inhoudelijk overeen met de manier waarop het tot stand is gekomen: vol met tegenstrijdigheden, populisme en wensdenken. Het had zo een verkiezingsprogramma kunnen zijn. Op vrijwel elke pagina denk ik minstens éénmaal ‘maar hoe dan?’ ‘welk probleem lost dit op?’ of ‘wat is hier anders aan dan het huidige beleid?’. Bestaanszekerheid belangrijk vinden maar veel kranen dichtdraaien, willen innoveren zonder te investeren: het druipt van ‘wel de lusten, maar niet de lasten’. Eigenlijk wil ik er niet teveel aandacht aan besteden, want het merendeel is hetzelfde (woningbouw) of een verslechtering van wat het nu is (natuur), of binnen een paar jaar niet realistisch uitvoerbaar. 

En toch moet ik er wel naar kijken, want er verandert voor gemeentes potentieel veel. Het terugdraaien van de spreidings­wet heeft niets te maken met terugdringen van instroom, maar alles met het stopzetten van een eerlijke verdeling, van het ondersteunen van de paar overbelaste gemeentes die wel hun verantwoordelijkheid nemen. Gemeentes krijgen wederom meer en complexere taken erbij in bijvoorbeeld schuldhulpverlening of arbeids­migranten­huisvesting, terwijl de financiering hiervan wederom achterblijft en er zelfs voorgesteld wordt eventuele OZB stijging te willen controleren: alsof gemeentes deze sowieso niet zelf al zo laag mogelijk willen houden. Misschien dat het verplaatsen van de specifieke uitkeringen naar het gemeentefonds administratief gaat ontlasten, maar als dat bekostigd wordt door de kaasschaafmethode, zie ik vooral veel extra werk zonder de bijbehorende ondersteuning op Koggenland afkomen. 

Frans Kremers, fractievoorzitter D66 Koggenland

Blijf op de hoogte via: d66.nl/westfriesland