Kandidatenlijst Gemeenteraad 2022

Iets minder dan 100 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen presenteert D66 Hoogeveen haar kandidatenlijst. De leden hebben hun stem uit kunnen brengen op de kandidaten en de volgorde en zo is de lijst democratisch tot stand gekomen.

Kandidaten GR2022 D66 Hoogeveen

kandidaten GR 2022 Beeld: Eigen

Mix van nieuw talent en vertrouwde waarden

De kandidatenlijst is een mooie mix van nieuw talent en kandidaten die al langere tijd verbonden zijn aan D66. De huidige fractievoorzitter, Marin Rutgers, was al eerder gekozen als lijsttrekker. Op de tweede plaats staat Simon de Laat, een relatief nieuw gezicht binnen de partij. Simon heeft een achtergrond in het onderwijs en is daarnaast ook ondernemer. Op de derde plaats staat Johannes Prakken, een vertrouwd gezicht en een van de financiële experts uit het team. Huidig raadslid Peter Scheffers doet een stapje terug. Na jaren lid van de fractie geweest te zijn, blijft hij verbonden aan het team, maar komt hij waarschijnlijk niet terug in een nieuwe raad.

Goede start

De campagne van D66 Hoogeveen is goed van start gegaan met de aangenomen motie voor meer groene en gezonde schoolpleinen. Daarmee is een van de punten uit het verkiezingsprogramma al door de raad aangenomen voordat de campagne losbarst.

Het verkiezingsprogramma wordt later in december door de leden vastgesteld. Speerpunten zullen de komende jaren in ieder geval de volgende zijn:

  • Goed en betrouwbaar bestuur. Wij willen een college dat bestaat uit kundige, ervaren en integere bestuurders. Wij willen dan ook doorgaan met een zakencollege. Zij doen dat naar aanleiding van een raadsakkoord op hoofdlijnen.
  • Een rijke schooldag voor alle kinderen van 0-18 jaar waarin school, opvang, sport, cultuur, muziek, natuur, huiswerkbegeleiding en gezonde voeding gefaciliteerd worden.
  • Snel nieuwe woningen bouwen. Hiervoor is uitbreiding noodzakelijk. Duurzaamheid is een essentieel aspect bij de bouw van woningen.
  • Duurzame energie. Duurzaamheid is op alle beleidsterreinen van belang. Specifiek op het gebied van duurzame energie willen we dat er grote stappen gezet worden. De gemeente speelt daarin een aanjagende en zo mogelijk faciliterende rol.
  • Hoogeveen: samen en inclusief. Hoogeveen moet voor iedereen een samenleving zijn met een prettige leefomgeving waarin iedereen volop kan meedoen. Een plek waar iedereen gelijke kansen krijgt, zichzelf kan zijn en zich thuis voelt.

Meer informatie over de kandidaten op de lijst en het verkiezingsprogramma zijn binnenkort op de website van D66 Hoogeveen te vinden.